2010 fremtidens jernbane blev lagt i støbeskeen

Banedanmark har netop aflagt årsregnskab. Og der har igen i år været stor aktivitet på jernbanen både med fornyelse, vedligehold og nyanlæg. Og 2010 var det år, hvor fremtidens jernbane for alvor blev lagt i støbeskeen.

2010 var et spændende år for Banedanmark. Vi blev sat i spidsen for den tværgående Rettidighedsorganisation, og vi tog hul på et af de helt store anlægsprojekter nemlig den nye bane København-Ringsted, siger adm. direktør Jesper Hansen og fortsætter: Samtidig er vi nået så langt i arbejdet med at genskabe en velfungerende jernbane, at vi nu løfter blikket mod fremtidens jernbane en jernbane, der ikke mindst skal være et pålideligt og attraktivt valg for de mange passagerer.

Fremtidens jernbane er i støbeskeen
I 2010 var årets store fornyelsesprojekter S-togsstrækningen mellem Svanemøllen og Hillerød, samt ombygningen af Sønderborgbanen og strækningen mellem Herning og Holstebro.

Samtidig med fornyelsen af jernbanen står Banedanmark for en række nyanlægsprojekter, der skal fjerne de kendte flaskehalse i togtrafikken i dag, og dermed være med til at skabe den ekstra kapacitet på skinnerne og den bedre rettidighed, der skal til for at realisere den politiske vision om en fordobling af passagertrafikken i 2030.

Her er de to helt store projekter Signalprogrammet og den nye bane København-Ringsted. Signalprogrammet står for den landsdækkende udskiftning af de danske signalanlæg frem mod 2021. Projektet skrider planmæssigt frem, og der er en bred konkurrence om de store udbud, der pt. er i gang. I det andet projekt, den nye bane København-Ringsted, har Banedanmark nu opbygget en bygherreorganisation. Og selvom der er et par år til, projektet går i jorden, er forberedelserne af strækningen i fuld gang. Den nye bane skal være klar i 2018.

Banen er fornyet og vedligeholdt for knap 3 mia. kr.
Banedanmark har i 2010 vedligeholdt jernbanen for 1,2 mia. kr., og fornyet og udskiftet for 1,7 mia. kr. Endvidere er 800 mio. kr. anvendt til egentlige nyanlæg, herunder forberedelse af ny bane mellem København og Ringsted samt forberedelse af udskiftning af signalanlægget. Endelig er 900 mio. kr. anvendt til trafikstyring, trafikinformation, kørestrøm, anlægsudvikling samt øvrige aktiviteter.

Med årets regnskab er det femte år i træk, at Banedanmark aflægger et regnskab uden anmærkninger.

I spidsen for rettidighed
Samtidig med at Transportministeren i 2010 besluttede, at Banedanmark ikke skulle være en selvstændig offentlig virksomhed med egen bestyrelse, men i stedet have en koordinerende rolle i jernbanesektoren med direkte reference til Transportministeriet, blev Banedanmark sat i spidsen for en tværgående indsats mellem Banedanmark, operatører og Trafikstyrelsen for at sikre flere rettidige tog i hele landet. I regi af rettidighedsorganisationen er der iværksat en lang række aktiviteter, og flere er på vej. Rettidighedsorganisation har særlig fokus på de strækninger, hvor passagerrettidigheden ikke når 90 procent i dag.

I 2010 opfyldte Banedanmark kravet til kanalregulariteten på fjernbanen. Det tilsvarende krav på S-banen blev ikke mødt, primært grundet påvirkninger fra større sporombygningsprojekter, hvilket ikke er tilfredsstillende.

For yderligere information kontakt Banedanmarks pressemedarbejder på telefon 82 34 13 13.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *