Nyt dobbeltspor på Nordvestbanen: Første del af fremtidens jernbane åbner mandag

Mandag den 18. august åbner det nye dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. Med de ekstra, nye 20 km spor er der nu dobbeltspor på hele strækningen mellem Holbæk og Roskilde. Det betyder mulighed for bedre rettidighed for de mange passagerer og en bane, hvor der kan køre flere tog og med mulighed for kortere rejsetid. Magnus Heunicke, transportminister:
”Det nye dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød vil give folk en både bedre og mere rettidig togtrafik. Dobbeltsporet giver også mulighed for flere tog og kortere rejsetid i de kommende år. Åbningen af Nordvestbanens dobbeltspor er samtidig det første af de kommende års meget ambitiøse jernbaneprojekter, der vil give togpassagerer i de fleste dele af landet bedre og hurtigere togrejser.”

Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark:
”Dobbeltsporet på Nordvestbanen er en stor milepæl i arbejdet med at skabe fremtidens jernbane. Folketinget bevilligede 1,3 mia. kr. til opgaven. I Banedanmark kan vi efter to og et halvt års intensivt anlægsarbejde nu levere en mere attraktiv jernbane og lokale stationsområder retur til både passagererne på Nordvestbanen og til de mange naboer – til tiden og inden for bevillingen.”

”Vi vil gerne sige tak til Lejre og Holbæk kommune for et godt samarbejde omkring lokale løsninger og vores tilstedeværelse. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament for regional udvikling, og vi ser frem til, at det nye dobbeltspor bliver en gevinst både lokalt og for de mange passagerer. Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne takke både folk langs banen og passagererne for tålmodigheden under det meget omfattende anlægsarbejde.”

For yderligere oplysninger kontakt Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13.

Nyt dobbeltspor på Nordvestbanen – fakta:

Der er anlagt 20 kilometer ekstra spor på strækningen mellem Lejre og Vipperød, der nu er dobbeltsporet.
Hastigheden er blevet opgradet fra 120 km/t til 160 km/t.
Arbejdet gik i gang i marts 2012 og afsluttes nu både til tiden og til bevillingen.
Folketinget bevilgede 1,3 mia. kr. til det omfattende anlægsarbejde, der ud over selve anlæggelsen af de 20 km spor, også har omfattet:
Ombygning af de fire stationer i Lejre, Hvalsø, Tølløse og Vipperød
Ombygning af 11 broer, så de nu kan rumme to spor
Etablering af tre nye vejanlæg i Tølløse, Soderup og Vipperød
Håndtering af mere end en million tons jord
Forbinding af mere end 16.000 ledninger og trækning af over 250 km kabel langs banen
Nyt dobbeltspor på Nordvestbanen – del af fremtidens jernbane:

Det nye dobbeltspor på Nordvestbanen er det første af de kommende års ambitiøse anlægsarbejder for at skabe fremtidens jernbane med plads til både flere tog, flere passagerer og med kortere rejsetider.

De store anlægsarbejder, der er i gang eller går i jorden over de kommende år, er:

• Dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens
• En helt ny bane mellem København og Ringsted over Køge
• Dobbeltsporet jernbane ned til Femern Bælt
• Nyt signalsystem i hele landet
• Yderligere elektrificering af store dele af jernbanenettet
• Samt en række projekter, der vil realisere visionen om timemodellen, hvor der kun er én times togtur mellem de største byer i Danmark.

Læs mere her

Jernbanen er tilbage i form

Otte års arbejde med både at afvikle et opsparet vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb på det statslige jernbanenet er nu tæt på målstregen med de sidste fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg samt en række mindre arbejder på Kystbanen. Banedanmark lægger i de kommende måneder sidste hånd på arbejdet med at indhente mange års fornyelsesefterslæb på jernbanen. Dermed afslutter Banedanmark otte års arbejde med at bringe jernbanesporet tilbage i form efter det vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb, der var blevet opbygget over en lang række år.

”Der har fra politisk side været investeret massivt i jernbanen, og effekten af, at jernbanen nu er tilbage i form, kan også mærkes for passagererne ved, at togene nu kører med en rekordhøj rettidighed. Vi har nået en markant milepæl, og med de kommende års udskiftning af de gamle signalanlæg vil der komme endnu færre forsinkelser,” siger Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Efterslæb på broer og spor
Tilbage i 2006 besluttede Folketinget med ”Aftale om trafik for 2007” at give en merbevilling på 4,7 mia. kr. til jernbaneområdet efter en periode i 2005-2006 med mange problemer og forsinkelser. Heraf var de 3,3 mia. kr. øremærket til at indhente efterslæb på fornyelse og vedligehold af banen. Vedligeholdelsesefterslæbet blev som planlagt indhentet i 2009.

Målet om indhentelse af fornyelsesefterslæbet med udgangen af 2014 bliver nået med sommerens fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg, der udføres samtidig med anlæggelsen af dobbeltsporet mellem Vamdrup-Vojens, som er klar i 2015. Ligeledes udføres der i år mindre vedligeholdelsesarbejder på Kystbanen.

I perioden fra 2007-2014 har ca. 75 procent af indsatsen været koncentreret om fornyelsesarbejde på broer og spor. Som planlagt i 2006 er der udført vedligehold og fornyelsesarbejde på 800 broer og fornyelse af ca. 1500 km spor.

Ændringer i planen giver effektivitet
Siden 2006 er der kommet en række nye store anlægsprojekter på jernbanen, og de skal gennemføres frem mod 2020. Banedanmark har derfor valgt at lægge enkelte af arbejderne med at indhente fornyelsesefterslæbet sammen med kommende anlægsarbejder, der udføres frem mod 2020.

”Ved at udføre anlægs- og fornyelsesarbejder samtidigt, opnår vi både økonomiske og planlægningsmæssige fordele. Endnu vigtigere er det dog, at vi generer passagererne mindst muligt, så vi sikrer, at vi laver mest mulig jernbane, når vi påvirker togtrafikken,” forklarer Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Med fornyelsesefterslæbet indhentet og infrastrukturen på plads har Banedanmark lagt hjørnestenene til at realisere de politiske beslutninger om timemodellen og muligheden for at fordoble antallet af passagerer og godstransporten.

”Vi har nu fundamentet på plads. Vi er dermed klar til at skabe fremtidens jernbane frem mod 2020 og til at realisere den politiske aftale om Togfonden DK til gavn for passagererne,” siger Jesper Hansen.

Fakta:
• Spor og broer udgør 75 pct. af Banedanmarks udgifter til fornyelse og vedligehold eksklusiv sikring.
• Banedanmark har udført fornyelse og vedligehold på 800 broer.
• Banedanmark har udført fornyelse på 1500 kilometer spor. I fagsprog taler man om vægtede kilometer, fordi der ved sporombygninger vægtes forskelligt på baggrund af den mængde skinner, sveller og ballast, som Banedanmark har fornyet. En kilometer spor, hvor der kun skiftes skinner, vægter således ikke så højt som en kilometer spor, hvor der også skal skiftes sveller og ballast.

Banedanmark har fornyet spor på disse strækninger:
Årstal:
– Strækning

2007:
– Kystbanen
Køge Bugt – banen

2008:
– Fredericia – Aarhus
– Farumbanen
– Klampenborg banen
– Holbæk – Kalundborg

2009:
– Odense – Svendborg
– Ringsted – Nykøbing Falster

2010:
– Svanemøllen – Hillerød
– Roskilde – Holbæk
– Sønderborg – Tinglev
– Herning – Holstebro

2011:
– Bramming – Tønder
– Esbjerg – Lundeskov
Valby – Svanemøllen

2012:
– Skanderborg – Herning
– Aalborg – Frederikshavn
– Langå – Struer

2013:
– Lille Syd (Roskilde – Køge – Næstved)
– Esbjerg – Skjern – Herning

2014:
– Kystbanen (arbejde imens togtrafik er indstillet pga. Nordhavnsvejprojektet)
– Taulov – Padborg

Læs mere her

En bedre bane mellem Roskilde og Holbæk

Den 27. marts går Banedanmark i gang med at forny sporet på fire stationer på Nordvestbanen mellem Roskilde og Holbæk. Arbejdet vil sikre en stabil bane med færre forsinkelser for passagererne.

Holbæk, Vipperød, Tølløse og Hvalsø skal have fornyet enkelte spor på selve stationerne.
Sporarbejdet omfatter udskiftning af skinner og sveller – i alt ca. 5 km nye spor. Sporombygningen udføres nu, fordi sporkonstruktionen – skinner og sveller – er meget nedslidt.

“Vi er desværre nødt til at forstyrre passagererne en smule her i foråret, mens sporarbejdet står på. Men hvis ikke vi ombygger sporene på stationerne nu, risikerer vi, at togene skal sætte hastigheden ned, når de kører igennem stationerne. Det betyder forsinkelser i den sidste ende, og det vil vi gerne undgå,” siger projektleder Khaled Ghizzaui.

De gamle, slidte spor skal ombygges på hver station, og samtlige stationer skal have lavet drænarbejde. Herudover skal 11 sporskifter udskiftes på Holbæk Station.

“Når arbejdet er slut, har passagererne en mere driftsikker bane, hvor togene kan holde hastigheden,” siger Khaled Ghizzaui.

Sporarbejdet er et led i Banedanmarks arbejde med at genoprette jernbanen. I 2006 blev der afsat ca. 2,5 mia. kr. årligt til at forny og vedligeholde af jernbanen frem til 2014.

Tidsplan for sporarbejdet
Arbejdet finder sted i foråret og starter på Holbæk Station den 27. marts. Her skal 2,5 km spor ombygges på spor 1, 2, 2a, 3 og 4, og der skal udskiftes 11 sporskifter. Arbejdet afsluttes den 26. maj.

På Vipperød Station ombygges 0,4 km på spor 1 i perioden fra den 29. marts til og med den 5. april.

På Tølløse Station ombygges 0,7 km på spor 1 fra den 13. maj til og med den 21. maj.

På Hvalsø Station ombygges 0,5 km på spor 2 fra den 30. april til og med den 11. maj.

Trafikken under sporarbejdet
Togene vil i perioder køre efter særkøreplan, og man kan få yderligere information om afviklingen togtrafikken hos DSB og Regionstog på henholdsvis www.dsb.dk og www.regionstog.dk

Dobbeltspor Lejre-Vipperød på vej
Det er for nyligt politisk besluttet at anlægge et 20 km langt dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød, så der bliver dobbeltspor hele vejen fra Holbæk til Roskilde. Banedanmark går nu i gang med projektering, og vi begynder at anlægge det nye spor i 2012, og strækningen forventes færdigt i 2015.

Med det nye dobbeltspor vil passagererne kunne se frem til en mindre rejsetid, fordi hastigheden kan sættes op fra 120 km/t til 160 km/t. Anlæggelsen af det nye spor omfatter også en ombygning af Lejre, Hvalsø, Tølløse og Vipperød stationer, nedlæggelse af fire overkørsler, samt at en række broer skal rives ned, ombygges eller erstattes med nye broer.

Spørgsmål om sporarbejdet kan rettes Banedanmarks pressevagt på tlf. 8234 1313.

Læs mere her

Sporarbejdet mellem Roskilde og Holbæk veloverstået

To måneder efter at Banedanmark satte det første spadestik på sporarbejdet mellem Roskilde og Holbæk, er arbejdet færdigt. Alt er gået efter planen, og passagererne kan nu se frem til en mere stabil togdrift.

Banedanmark har i foråret arbejdet på stationerne i Holbæk, Vipperød, Tølløse og Hvalsø, som alle har fået nye skinner og sveller – i alt ca. 5 km nye spor. I Holbæk har stationen desuden fået udskiftet 11 sporskifter. Ifølge planen skulle Banedanmark udføre sporarbejdet fra 27. marts til 27. maj, og det er gået som forventet.

“Nu er arbejdet slut, og vi kan overlade passagererne en mere stabil bane, hvor togene kan holde hastigheden,” siger projektleder Khaled Ghizzaui.

“Vi har afsluttet arbejdet torsdag morgen som forventet. Vi har ikke haft nogen uforudsete hændelser, som vi ikke har kunnet håndtere indenfor det planlagte arbejde,” siger den tilfredse projektleder og roser samarbejdet med entreprenøren.

Sporarbejdet er et led i Banedanmarks arbejde med at genoprette jernbanen. I 2006 blev der afsat ca. 2,5 mia. kr. årligt til at forny og vedligeholde jernbanen frem til 2014.

Dobbeltspor Lejre-Vipperød på vej
Næste gang Banedanmark lægger vejen forbi disse kanter, handler det om anlæg af dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød. Planlægningen er gået i gang, og anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 2011, og forventes færdigt i 2015. Med det nye spor vil hastigheden kunne sættes op fra 120 km/t til 160 km/t, og der vil komme flere togafgange og kortere rejsetid til glæde for passagererne.

Læs mere her

Særkøreplan for regionaltog i næste uge

Banedanmark benytter sommerferien til at lægge nye spor på den tidligere Københavns Godsbanegård og på den måde udvide med flere spor til og fra hovedbanegården. Arbejdet medfører i den kommende uge, uge 27, 5-11. juli, indskrænkelser i regionaltogstrafikken til og fra Københavns Hovedbanegård.

Særkøreplan på dsb.dk
DSB har i samarbejde med Banedanmark tilrettelagt en særkøreplan for uge 27, der gælder for regionaltogene på Vestbanen og Nordvestbanen.
Vestbanens regionaltog kører kun mellem Høje Taastrup og Ringsted eller Slagelse. Kunder, der normalt benytter regionaltog på strækningen mellem Københavns Hovedbanegård, Ringsted eller Slagelse, skal altså skifte tog i Høje Taastrup.
Regionaltogene på Nordvestbanen, der kører mellem Københavns Hovedbanegård og Holbæk eller Kalundborg, er erstattet af regionaltog én gang i timen i en særkøreplan.

Deler særkøreplaner ud på hovedbanegården
Det er allerede nu muligt at hente særkøreplanen for uge 27 på DSB.dk, ligesom DSB’s infovagter på Københavns Hovedbanegård uddeler særkøreplanen til kunderne på perronerne i morgenmyldretiden mandag den 5. juli.

Flere spor på Danmarks mest trafikerede strækning
Den nye sporforbindelse, der er en del af KØR-projektet, gør det muligt at køre flere tog til og fra Københavns Hovedbanegård, udenom Valby og via Ny Ellebjerg. Når den nye sporforbindelse står færdig i 2012, opnår Banedanmark og DSB mere kapacitet og større fleksibilitet i afviklingen af trafikken til og fra hovedbanegården.

Strækningen nord og syd for hovedbanegården er i dag Danmarks mest trafikerede.

Læs mere om KØR-projektet her: http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp artikelID=8764.

Læs mere her

Jernbanenaboer kan få tilskud til at mindske støj

Boligejere, der er belastede af støj fra jernbanen, skal senest 30. september tilmelde sig Banedanmarks støjpulje for at komme i betragtning til tilskud til lydisolering af facaden og udendørs støjskærme.

Naboer til jernbanen, der føler sig generet af støj fra forbipasserende tog, har nu mulighed for få økonomisk tilskud til at lydisolere deres bolig eller etablere udendørs støjskærme. Men det kræver i første omgang, at de senest den 30. september indsender en ansøgning til Banedanmarks Støjpulje.

Vi har en pulje på 15 mio. kroner til fordeling i 2014, hvor boligejere langs jernbanen frit kan søge om tilskud til lydisolering. Afhængig af omfanget af støj fra banen, vil man kunne modtage støtte på op til ca. 125.000 kr., siger miljøtekniker Lisette Mortensen fra Banedanmark.

Nu der skal søges
Banedanmark har i forskellige omgange siden 1986 givet tilskud til over 9.000 boliger, der var generet af støj fra jernbanen. Dette bliver sidste etape, oplyser Lisette Mortensen.

Derfor vil jeg opfordre alle boligejere, der føler sig generede, at tilmelde sig støjpuljen, så man kan komme i betragtning til støttekronerne, der uddeles inden udgangen af 2014. Er man lejer, kan man ikke selv søge tilskud, men må opfordre ejeren af lejeboligen til at søge. Desuden vil det normalt ikke være muligt at modtage nyt tilskud, hvis man tidligere har fået, men det beror i sidste end på en konkret vurdering, siger hun.

Tilskudsgrænser
Tilskud bliver i første omgang givet til de boliger, der er hårdest ramte ud fra de støjberegninger, der er foretaget langs jernbanen. Boligejere, der modtager tilskud, vil få gratis assistance til deres lydisoleringsprojekter fra en støjkonsulent.

For at få tilskud til støjafskærmning skal boligen være bygget eller have fået byggetilladelse før 1. juli 2007, mens tilskud til lydisolering kan gives til boliger, der er bygget eller har fået byggetilladelse før 1. april 1984. For at komme i betragtning til tilskud skal det gennemsnitlige støjniveau ved boligens facade være mindst 64 dB. For lydisolering gives endvidere tilskud, hvis det maksimale støjniveau overstiger 85 dB, når tog passerer.

Tilmeldingsblanketten til støjpuljen kan findes på Banedanmarks hjemmeside www.bane.dk.

Fakta: Støjpuljen

Lydisolering ved facaden:

Facadelarm – over 74 dB – mellem 69 og 74 dB – mellem 64 og 69 dB eller spidsbelastninger på min. 85 dB
Max. udgifter i kr. – 138.425 – 115.354 – 92.283
Tilskud (max.beløb i kr.) – 90 pct. (op til 124.582) – 75 pct. (op til 86.515) – 50 pct. (op til 46.141)

Støjskærme og anden udendørs støjreduktion: Der ydes 50 % i tilskud.

Fakta: Strækninger, hvor støjbelastningen som udgangspunkt er størst

Kystbanen
Samtlige S-baner
København H Esbjerg
Ringsted Rødby
Roskilde – Holbæk
Fredericia Lindholm
Lunderskov – Padborg
Snoghøj – Taulov
Svendborgbanen (ind til lige syd for Højby i Odense Kommune)
Grenåbanen (Århus Kommune)

Langs resten af jernbanelinjerne (Regional- og lokalbaner) i Banedanmarks regi vil boligejeren få et skriftligt tilbud om tilskud til lydisolering, hvis vedkommende udfra støjberegningerne er berettiget.

Læs mere her

Banedanmark lægger nu nyt dobbeltspor mellem Lejre og Hvalsø

Banedanmark er nu klar til at få lagt det nye dobbeltspor mellem Lejre og Hvalsø og få ombygget de to stationer, så de bliver tilpasset den nye togtrafik. Arbejdet starter den den 18. Maj og slutter den 1. september.

Projektchef i Banedanmark Martin Lose glæder sig til at komme i gang med første etape af udbygningen af dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød og ombygningen af de to stationer, Lejre og Hvalsø.

Sidste år stod i forberedelsernes tegn, men i år kommer vi til at lægge spor og bygge stationer. Det glæder vi os til. Og vi glæder os endnu mere til at åbne dobbeltsporet for passagererne mellem Lejre og Hvalsø og de nye stationer til september. Så mangler vi kun den sidste strækning mellem Hvalsø og Vipperød, som vi laver i sommeren 2014, siger Martin Lose.

Til glæde for pendlerne
Når dobbeltsporet tages i drift, vil togene kunne køre mellem Roskilde og Hvalsø med 160 km i timen, og i 2014 vil hele strækningen mellem Roskilde og Holbæk være bygget til 160 km i timen.

Det giver mulighed for kortere rejsetid og flere tog til glæde for pendlerne, siger Martin Lose.

Opgaver til Spitzke og Aarsleff
Det bliver den tyske jernbaneoperatør Spitzke, der skal lægge første del af det nye dobbeltspor her i 2013 en opgave, der også indbefatter, at ballasten under det gamle spor renses og justeres.

På Lejre og Hvalsø stationer skal der bygges henholdsvis nye perroner og ny gangtunnel, og så vil der trapperne blive renoveret og elevatorer og belysning fornyet. Det bliver Aarsleff Rail, der kommer til at stå for opgaven. Selskabet har samtidig fået opgaven med at ombygge Tølløse og Vipperød stationer til næste år, ligesom Aarsleff Rail også skal stå for ombygningen af hele sikkerhedssystemet på strækningen.

Yderligere oplysninger hos Banedanmarks pressevagt 8234 1313.

Læs mere her

Hold styr på bussen via sms

Nu slipper Movias kunder i Sydsjælland for at vente længe eller forgæves, når de tager bussen. Med SMS-servicen SMS Næste Bus , har kunderne mulighed for at hente direkte besked via mobiltelefonen om, hvornår bussen kører fra et bestemt stoppested.

Trafikselskabet Movia lancerer SMS-servicen SMS Næste Bus. Servicen giver kunderne mulighed for at hente information om bestemte stoppesteder, buslinjer og busafgange via mobiltelefonen. Servicen koster almindelig SMS-takst, og det kræver blot at sende en SMS til Movia.

Hos Movia arbejder vi løbende med at forbedre vores service, så vores kunder bliver mere tilfredse med at tage bussen. Indførelsen af SMS Næste Bus er et led i dette arbejde, og med denne service slipper vores kunder for unødig ventetid og for at gå forgæves, siger Anders Due, der er Movias kunde- og markedschef.

Processen er enkel. Man sender en SMS til nummeret 1250 med navnet på det pågældende stoppested, som man ønsker information om. Det er også muligt at få information med udgangspunkt i en bestemt buslinje eller et bestemt tidsrum ved at tilføje tidsrum eller buslinje efter stoppestedets navn. Når beskeden er afsendt, sender Movia en besked tilbage, som matcher de ønskede informationer.

Uddeling af kaffe og morgenmad
Under overskriften Drop ventetiden og få mere tid til morgenkaffen lancerer Movia SMS Næste Bus med en række events. Her deler Movia kaffe, morgenmad og flyers ud til de morgenfriske passagerer mellem kl. 7.00 og 9.00.

Eventen gennemføres på følgende stationer:

Fredag d. 26/11, Nakskov på buspladsen v. stationen
Mandag d. 29/11, Slagelse på buspladsen v. stationen
Tirsdag d. 30/11, Korsør på buspladsen v. stationen
Onsdag d. 1/12, Kalundborg på buspladsen v. stationen
Torsdag d. 2/12, Holbæk på buspladsen v. stationen
Fredag d. 26/11, Nakskov på buspladsen v. stationen

De kunder, der prøver SMS-servicen inden 10. december har mulighed for at vinde en iPhone 4. For mere om SMS Næste Bus gå ind på www.moviatrafik.dk.

Fakta: Hvordan fungerer SMS Næste Bus

Man sender en SMS til 1250
Det er nu muligt at søge på bestemte stoppesteder ved at indtaste S efterfulgt af stoppestedets navn. S Bøgelunde viser fx de næste fem afgange fra stoppestedet i Bøgelunde mod Skælskør hhv. Næstved st.
Man kan også søge på senere busafgange ved at indtaste K og et klokkeslæt efterfulgt af S og stoppestedets navn. S Bøgelund K 2130 viser fx afgangene efter kl. 21:30 fra Bøgelunde
Det er også muligt at søge på bestemte buslinjer ved at indtaste S efterfulgt af stoppestedets navn og L efterfulgt ad linjenummer. S Slagelse Busstation viser L234 viser fx de næste fem afgange med 243 eren fra Slagelse Busstation
SMS Næste Bus er tilgængelig døgnet rundt og koster almindelig SMS-takst

Læs mere her

Banedanmarks arbejde med dobbeltsporet i 2013

Banedanmarks arbejde med dobbeltsporet i 2013
Henover vinteren har vi gjort klar til sommerens intensive arbejde med dobbeltsporet. I år skal Lejre og Hvalsø stationer ombygges, og dobbeltsporet bliver anlagt mellem Lejre og Hvalsø. Samtidig skal vi færdiggøre de nye vejanlæg i Tølløse og Vipperød. Vi lukker banen mellem den midlertidige perron Roskilde Vest og Holbæk den 18. maj, og den 1. september åbner vi for togtrafik igen. Da bliver dobbeltsporet mellem Lejre og Hvalsø taget i brug.

Anlæg af det nye spor mellem Lejre og Hvalsø
Vi skal nu i gang med selve sporarbejdet mellem Lejre og Hvalsø. Vi har forberedt arbejdet, idet vi har lavet jordarbejdet med at bygge dæmningen op: vi har gravet en masse jord væk fra skråninger, bygget bredere banedæmninger og opbygget hele sporunderlaget med jord, grus og skærver. Alt står derfor klart til at lægge sveller, skinner og endnu et lag skærver.

Lejre
Vi ombygger Lejre Station, så sporene kommer til at ligge ved siden af hinanden med perroner udenom til hver side. Togene vil kunne køre 160 km/t på den nye bane, så man må ikke længere gå over sporene som hidtil. Derfor bygger vi en gangtunnel, så man kan komme til og fra perronerne, og kan komme via tunnelen til hver side af stationen.

Når vi skal lave den nye tunnel, kan vi ikke undgå at støje, – ikke mindst når vi skal vibrere spuns. Alle naboer til Lejre Station vil få et særskilt brev om, hvornår vi udfører særligt støjende arbejder, og hvordan arbejdet med stationsombygningen er planlagt.

Hvalsø
Også Hvalsø Station ombygger vi, så sporene kommer til at ligge ved siden af hinanden med perroner udenom til hver side. Togene vil kunne køre 160 km/t på den nye bane, så man må ikke længere gå over sporene som hidtil. Derfor bygger vi en gang og cykeltunnel, så man kan komme til og fra perronerne, og kan komme via tunnelen til hver side af stationen.

Når vi skal lave den nye tunnel, kan vi ikke undgå at støje, – ikke mindst når vi skal vibrere spuns. Alle naboer til Hvalsø Station vil få et særskilt brev om, hvornår vi udfører særligt støjende arbejder, og hvordan arbejdet med stationsombygningen er planlagt.

Tølløse
I år bygger vi det nye vejanlæg færdigt og lukker derefter den nuværende overkørsel på Tølløsevej. I forbindelse med anlægsarbejdet er vi nødt til at lukke overkørslen for vejtrafik ad to omgange:

uge 29 til 35 arbejder vi med T-kryds mellem Tølløsevej og Jernbanevej

uge 36 til 41 arbejder vi med krydset mellem Ny Kvarmløsevej og Gl. Kvarmløsevej
Bor du i Tølløse, får du brev om de nærmere omstændigheder ved de to spærringsperioder samt om arbejdet med det nye vejanlæg.

Vipperød
I år bygger vi det nye vejanlæg færdigt og lukker derefter den nuværende overkørsel vest for stationen. Ved den nuværende overkørsel anlægger vi en sti under banen for cyklister og fodgængere.

Undskyld vi forstyrrer
Vi beklager de gener, du kan blive udsat for som nabo til banen, som vejtrafikant eller som passager. Vi vil gøre, hvad vi kan for at minimere generne mest muligt, og vi vil informere dig så godt som muligt undervejs.

Vi håber, at alle bliver glade for den nye bane.

Kontakt og yderligere information
Du kan få yderligere information på www.banedanmark.dk/nordvestbanen.

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at skrive til os på vores mail-adresse nordvestbanen@bane.dk.

Alle spørgsmål om trafikale forhold kan du rette til:
DSB på kundehenv@dsb.dk (om f.eks. togbusser) Se også www.dsb.dk.
Regionstog på kunde@regionstog.dk. Se også www.regionstog.dk.

Læs mere her

Slut med salg af papirklippekort til rejser i Vestsjælland

Fra den 1. april kan vestsjællandske passagerer ikke længere købe klippekort i papir. Det elektroniske rejsekort afløser klippekortet.

Det første egentlige skridt på vejen til et landsdækkende rejsekort bliver taget på fredag, når salget af papirklippekort ophører i Vestsjælland. Fra den dag vil det være en fordel for vestsjællandske kunder, som hidtil har brugt klippekort, at gå over til rejsekort.
I Vestsjælland følger rejsekortet nemlig præcis samme princip som papirklippekortet med en fast pris for hver zone, passageren rejser i. Når passageren stiger på bussen eller toget, tjekker han ind med rejsekortet på en kortlæser og på samme måde tjekkes der ud på en kortlæser, når rejsen er slut, hvorefter rejsens pris automatisk bliver trukket i saldoen på rejsekortet.

Fordelen ved rejsekortet er, at man slipper for at huske at købe klippekort og sætte sig ind i, hvor mange zoner man skal klippe for. Det klarer det elektroniske rejsekort helt af sig selv. Det eneste, man skal sørge for udover at tjekke ind og ud er, at der står penge på kortet, siger centerchef i Movia, Anders Due. Han understreger samtidig, at kunderne skal huske at bestille rejsekortet i god tid, før de har brugt deres sidste papirklippekort op. Det tager nemlig omkring fem dage, fra man har bestilt, til man modtager rejsekortet.

Periodekort fortsætter
På rejsekort.dk kan man blandt andet finde oplysninger om korttyper, salgssteder og fordele ved de forskellige billettyper. Udover rejsekort kan passagerne i Vestsjælland fortsat købe periodekort og kontantbilletter, hvis det passer bedst til behovet. Periodekort, pensionistkort, skolekort mv. fortsætter altså uændret.

Vestsjælland er den første landsdel i Danmark, som indfører rejsekortet. Senere i 2011 udvides driften til også at omfatte busser på Sydsjælland/Lolland-Falster, samt prøvedrift med tog, s-tog og metro samt enkelte busser i hovedstadsområdet.

Fakta om køb af rejsekortet
Rejsekortet findes i tre udgaver rejsekort personligt, rejsekort flex og rejsekort anonymt.
Rejsekort personligt og rejsekort flex koster 50 kr., og der skal indsættes penge til at rejse for. Det tager 4-5 dage at få udstedt et rejsekort personligt/flex. Det kan købes:
Online på rejsekort.dk (med dankort).
I Rejsekorts Kundecenter, tlf. 7011 3333.
Hos DSB s billetsalg og i Kort og Godt på stationerne i Holbæk, Hvalsø, Høje Taastrup, Kalundborg, Korsør, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø og Taastrup.

Rejsekort anonymt koster 80 kr., og det findes i to udgaver:
Et rejsekort anonymt, hvor der er indsat 170 kr. til at rejse for (samlet pris 250 kr.). Det kan foreløbig købes i ni Movia salgssteder: Grillbaren i Tølløse, Høng Boghandel, DitoBus i Nykøbing Sj., Sorø Erhvervs- og Turistkontor, Stenlille Kiosk, Bog & Ide i Dianalund, Nico Vin i Skælskør, SuperBrugsen i Asnæs og Hjørnekiosken i Jyderup. Desuden kan det købes i nogle af de butikker, der tidligere solgte klippekort. Butikkerne vælger selv, om de vil sælge det anonyme rejsekort.
Et rejsekort anonymt, hvor kunden indsætter mindst 100 kr. til at rejse for (samlet pris mindst 180 kr.). Det kan købes i Kort og Godt på stationerne i Holbæk, Hvalsø, Høje Taastrup, Kalundborg, Korsør, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø og Taastrup.

Kontaktinformation:
Direktør Dorthe Nøhr Pedersen. Kontakt Movias presseafdeling, Line Riis, tlf. 3613 2010.

Læs mere her