Den tyske mindsteløn og indvirkningen på tyske minijobbere

Langsomt er det rygtedes. Fra den 01.01.2015 gælder der en mindsteløn på 8,50 EUR i Tyskland. At dette får graverende indvirkning på økonomien for de typiske „drikkepengebeskæftigelser“ såsom frisører, taxiforetagender, gastronomi osv. er oplagt; men er dog ikke emnet i denne pressemeddelelse.

Snarere vil vi i denne sammenhæng se på de tyske minijobbere. I Tyskland arbejder for tiden ca. 7,5 mio. mennesker som minijobbere, det er godt 9 % af den samlede tyske befolkning – hvilket gør det til et emne der bør tages relativt alvorligt.

En tysk minijobber er en person, som enten bliver aflønnet med en månedsløn på op til 450 EUR eller kun har en midlertidig ansættelse.

Mange læner sig afslappet tilbage og tænker: ”jeg betaler alligevel mere end 8,50 EUR, så det vedrører slet ikke mig”. Langt fra. Dokumentationspligt er nøgleordet. Mange af disse midlertidigt ansatte har enten ingen eller kun meget mangelfulde kontrakter. Ofte står der noget såsom „arbejdsindsats efter behov“ eller også er arbejdstiden ikke nøjagtigt defineret. De midlertidigt ansatte afleverer blot deres timeseddel og så bliver der afregnet. Færdig.

I sådanne tilfælde antager lovgiveren, at der er tale om en ugentlig arbejdstid på 10 timer om ugen, månedligt 40 timer. Så kan det selv ved en højere timeløn rent matematisk føre til, at mindstelønnen bliver underskredet.

Også selvom den ansatte får andre goder (billigere måltider, bil stillet til rådighed, logi osv.), må de faktiske timelønninger ikke underskride 8,50 EUR. Efter nuværende opfattelse må goderne ikke tages med i beregningen. En nøjagtig dokumentation skal finde sted. Ansættelsesforholdets start og slut skal i løbet af en uge dagligt registreres og dokumenteres, og denne dokumentation skal derefter opbevares i 2 år. At dette i praksis medfører mange udfordringer, giver sig selv.

Toldmyndighederne vil kontrollere overholdelsen af grænsen for mindsteløn, hvilket også har vist sig meget nyttigt ved emner såsom kontrol af sort arbejde mv. Derudover vil sociale myndigheder ( herunder pensionsforsikring ) foretage undersøgelser og det ny indførte lønskatteeftersyn vil resultere i omfangrige kontroller.

Til trods for, at man mener at have overholdt de 8,50 EUR, kan det grundet den fiktive estimering af timer ske, at man får helt andre beløb. Muligvis ryger man endda grundet denne form for beregning „fiktivt“ over grænsen for en minijobber på 450 EUR og hele anliggendet bliver fuldt socialforsikringspligtigt.

Ifølge Thorsten Manewald vil vi også i fremtiden opleve denne problematik hos private arbejdsgivere ved beskæftigelsen af gartnere, rengøringsassistenter og hjemmehjælpere. Også her kan det ske, at toldmyndighederne muligvis ringer på døren. Der hjælper kun en ting: kontrol af kontrakterne, tilpasning af de ugentlige timer, regelmæssig opfølgning på dokumentation og regne efter igen og igen.

Altså, selvom man har besluttet sig for at gøre alt på ærlig vis og tilmelde den midlertidige hjælp hos den tyske Bundesknappschaft (Sygekassen for medhjælpere), gør det ikke livet lettere.

Læs mere her

Alle gode gange 3

Hvidovre firmaet Landstrygeren trodser finanskrisen, og er for tredje år i træk, blevet kåret som Gazellevirksomhed af dagbladet Børsen.

Landstrygeren har de seneste 30 år beskæftiget sig med transport og logistik indenfor underholdningsbranchen og offentlige licitationer.
En lang række virksomheder i det private erhvervsliv har også nydt godt af den service
Landstrygeren tilbyder.

Dette er gjort så godt at Landstrygeren nu for 3 år i træk på trods af finanskrise kan kalde sig Gazellevirksomhed.

TRO MOD KONCEPTET.
Jeg tror på at en stor del af vores succes skyldes at vi har været tro mod vores koncept, og hele tiden været på forkant med udviklingen fra vores kunders side.
På den måde har vi været velforberedt på de serviceydelser vores kunder har efterspurgt siger administrerende direktør Christian Prip.

Christian Prip fortsætter;
Vi har holdt fokus på at udvikle vores virksomhed, i forhold til disse nye produkter & serviceydelser således at de harmonerer med vores eksisterende nicheområder.
Det har været vigtigt for os at fastholde vores kunders oplevelse af os som samarbejdspartner, og at de ikke blot har en fornemmelse af et almindeligt kunde/leverandør forhold.
Vi betragter vores kunder som den vigtigste værdi i et samarbejde der hviler på gensidig tillid. Tillid til vores kunder, og tillid til Landstrygeren fra vores kunde.
Dette understøttes af at mange af vores kunder har benyttet vores service i adskillige år. Dette har efter min overbevisning haft den største effekt på vores succes .

MERE END 30 ÅR PÅ BAGEN
Landstrygeren blev startet for over 30 år siden af en gruppe kvalitetsbevidste musikere, som en vognmandsforretning der kunne servicere musikbranchen ud på de sene timer, efter aftenens spillejob.

I dag tilbyder Landstrygeren komplette og effektive logistikløsninger, som omfatter alt fra afhentning hos kunden, opbevaring på lagerhotel til ekspedition, distribution og kurerkørsel.

Derudover har Landstrygeren udviklet sig fra at være en københavnsk virksomhed til at være landsdækkende i kraft af kontorer og personale i både øst & vest Danmark.

Såfremt du ønsker nærmere oplysninger om firmaet eller denne pressemeddelelse kan du kontakte Administrerende direktør Christian Prip
på tlf. 38 88 18 18 eller mobil 21 26 90 55.

Læs mere her

Banedanmark renoverer spor på Svanemøllen og Lyngby

Det kommende store sporarbejde på Nordbanen mellem Svanemøllen og Hillerød stationer starter med sporrenovering på Svanemøllen Station i førstkommende weekend og fortsætter på Lyngby Station hen over påsken.

Sporarbejdet på Nordbanen bliver ét af de mest komplicerede og omfattende sporarbejder, Banedanmark har haft hidtil. Der skal ske en omfattende spor- og brorenovering, hvor udskiftningen af skinner og sveller på en ca. 23 km. lang strækning samt udskiftningen af over 30 sporskifter skal foregå samtidig med renoveringen af 33 broer.

“Det, der gør tingene komplicerede, er, at vi skal renovere 33 broer på strækningen samtidig. Det kræver en omfattende koordinering, så rent logistisk har vi at gøre med et rimeligt kompliceret projekt.” siger projektleder Jette Aagaard og understreger, at passagererne kan glæde sig til en mere driftsikker bane, når sporarbejdet er slut.

Nordbanen får netop på forkant et løft for at undgå, at togene fremover skal blive forsinket af mange små reparationer. Broerne står også over for renovering i de kommende år, og arbejdet sker derfor samtidig med sporarbejdet for at sikre, at passagerer og naboer ikke skal udsættes for gentagne forstyrrelser.

Tidsplan for sporarbejdet på Nordbanen
Forårets arbejder foregår på Svanemøllen Station den 19.-21. marts og på Lyngby Station den 26. marts til 3. maj. Sommerens arbejder foregår på hele strækningen mellem Svanemøllen og Hillerød fra den 5. juni til den 8. august. Sporarbejdet fortsætter derefter mellem Lyngby og Hillerød fra den 9. august til den 26. september.

Trafikken under sporarbejdet
Sporrenoveringen på Svanemøllen Station giver ændringer i køreplanen for S-togene fra fredag den 19. marts kl. 19 og resten af weekenden.

Ugen efter, fra fredag den 26. marts kl. 20 og frem til og med den 5. april, kører der ikke tog mellem Gentofte og Holte stationer, mens spor og sporskifter på Lyngby Station står for tur. DSB S-tog indsætter togbusser i stedet.

Sporarbejdet fortsætter frem til og med 3. maj på Lyngby Station, men uden trafikale konsekvenser.

Herefter bliver der en pause, før sporarbejdet den 5. juni for alvor går i gang mellem Svanemøllen og Hillerød. Frem til og med den 8. august er S-togene erstattet af togbusser mellem Svanemøllen og Hillerød. DSB S-tog arbejder desuden i øjeblikket på at lave planer for buskørsel fra de nordligste stationer på Nordbanen til Farum samt fra Lyngby til Buddinge. Dermed kan kunderne fra Nordbanen benytte Farumbanen, hvilket sikrer den hurtigste og smidigste transport for kunderne.

Da det ikke er muligt at benytte Hellerup Station i denne periode, vil der også være togbusser på de dele af Ringbanen og Klampenborgbanen, som bliver påvirket. Planerne for disse busser ligger endnu ikke helt fast, men DSB S-tog melder dem ud, så snart de er klar.

Fra den 9. august til og med den 26. september kører S-togene igen fra Hellerup til Klampenborg, Ryparken og Lyngby, mens der er togbusser mellem Lyngby og Hillerød og til og fra Farumbanen.

Banedanmark og DSB S-tog har i fællesskab vurderet, at ved at foretage en lang spærring af banen hen over sommeren og således på én gang klare sporarbejdet og undgå mange deletaper og køreplanskift, vil kunderne blive generet mindst muligt.

DSB S-tog informerer om de trafikale forhold i egen pressemeddelelse. Desuden kan produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh kontaktes via DSB Kommunikation på telefon 2468 0000

Yderligere information om sporarbejdet hos Banedanmark på pressetelefonen 8234 1313.

Læs mere her

100 km danmarkshistorie i flyttekasser

Mere end 500 flyttelæs med 1 mio. arkivkasser er nu flyttet til det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge i København. Den største danske flytning af papir nogensinde er dermed nået halvvejs.

Siden den 1. oktober 2009 har lastbiler fra Post Danmark pendlet mellem Rigsarkivets fjernmagasin i Glostrup og det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge i København. Indtil nu er der flyttet 3.700 tons papir eller 100 km arkivalier med 800 års danmarkshistorie.

De arkivkasser, der er blevet flyttet, indeholder dokumenter der går helt tilbage til 1100-1200-tallet fx en pavelig tilladelse til et munkekloster i Odense – og op til nutiden med bl.a. Statsministeriets og Udenrigsministeriets arkiv.

Arkivchef August Eriksen, der leder flytteprocessen, understreger, at enhver flytning medfører risici, men for os er det særlig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Da rigsarkiverne skulle flyttes i Sankt Petersborg, valgte de at spærre bydelen af og sætte militæret ind. Vi har valgt mere diskrete metoder som fx anonymiserede transporter, og vi kan med glæde konstatere, at flytningen nu er halvvejs, ingen arkivalier er blevet beskadiget og alt er nået sikkert frem.

På den nye adresse får dokumenterne de bedst tænkelige opbevaringsforhold i specielt indrettede rum med klimastyring, der sikrer kulturarven i mange år fremover.

Flytningen forventes afsluttet i februar 2011.

Yderligere information

Arkivchef August Eriksen, Rigsarkivet, Bygge- og Flyttesekretariatet, telefon 33 92 23 87

Arkivar Kristian Bruhn, Rigsarkivet, Bygge- og Flyttesekretariatet, telefon 33 95 42 16

Læs pressemeddelelsen og se fotos til pressebrug

Læs mere her