Efter søndagens kraftige regn: Normal køreplan på Kystbanen mandag morgen, og der forventes tæt på normal køreplan på S-banen

Natten til søndag kom både Svanemøllen og Østerport Station under vand efter den kraftige regn og skybrud over København. I Banedanmark er der blevet arbejdet på højtryk hele søndagen for at få pumpet vandet væk fra skinnerne, tjekket spor, signaler, kørestrøm og gøre sporet klart til mest mulig trafik mandag morgen. Sådan kører trafikken mandag morgen – passagerer kan også finde aktuel trafikinformation på rejseplanen.dk og www.dsb.dk.

Fjernbanen
Togene på fjernbanen kan fra i morgen tidlig igen køre normalt mellem København Hovedbanegård og Hellerup Station, hvor trafikken var indstillet hele søndagen. Kystbanen vil således køre efter normal køreplan mandag morgen. Dog melder DSB Øresund, at der grundet logistikken efter skybruddet kan være kortere tog.

S-banen
På S-togsnettet forventes der tæt på normal køreplan fra mandag morgen, dog med mulighed for enkelte aflysninger. Passagerer – og særligt passagerer, der bruger Farumbanen – opfordres til at holde sig orienteret på www.dsb.dk og rejseplanen.dk.

Farum banen kører igennem tunnelen på Svanemøllen Station, der har stået helt under vand tidligere i dag. Banedanmark er tæt på at have tømt tunnelen for vand, og derefter kan Banedanmark få checket, at sporet og kørestrømsanlægget i tunnelen også er klart til mandag morgen.

DSBs værksted ved Svanemøllen Station har også været ramt af skybruddet i dag, hvilket har besværliggjort arbejdet med at efterse og klargøre togene. Derfor kan der være kortere tog med færre siddepladser end normalt i morgen.

Læs mere her

Jernbanen er tilbage i form

Otte års arbejde med både at afvikle et opsparet vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb på det statslige jernbanenet er nu tæt på målstregen med de sidste fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg samt en række mindre arbejder på Kystbanen. Banedanmark lægger i de kommende måneder sidste hånd på arbejdet med at indhente mange års fornyelsesefterslæb på jernbanen. Dermed afslutter Banedanmark otte års arbejde med at bringe jernbanesporet tilbage i form efter det vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb, der var blevet opbygget over en lang række år.

”Der har fra politisk side været investeret massivt i jernbanen, og effekten af, at jernbanen nu er tilbage i form, kan også mærkes for passagererne ved, at togene nu kører med en rekordhøj rettidighed. Vi har nået en markant milepæl, og med de kommende års udskiftning af de gamle signalanlæg vil der komme endnu færre forsinkelser,” siger Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Efterslæb på broer og spor
Tilbage i 2006 besluttede Folketinget med ”Aftale om trafik for 2007” at give en merbevilling på 4,7 mia. kr. til jernbaneområdet efter en periode i 2005-2006 med mange problemer og forsinkelser. Heraf var de 3,3 mia. kr. øremærket til at indhente efterslæb på fornyelse og vedligehold af banen. Vedligeholdelsesefterslæbet blev som planlagt indhentet i 2009.

Målet om indhentelse af fornyelsesefterslæbet med udgangen af 2014 bliver nået med sommerens fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg, der udføres samtidig med anlæggelsen af dobbeltsporet mellem Vamdrup-Vojens, som er klar i 2015. Ligeledes udføres der i år mindre vedligeholdelsesarbejder på Kystbanen.

I perioden fra 2007-2014 har ca. 75 procent af indsatsen været koncentreret om fornyelsesarbejde på broer og spor. Som planlagt i 2006 er der udført vedligehold og fornyelsesarbejde på 800 broer og fornyelse af ca. 1500 km spor.

Ændringer i planen giver effektivitet
Siden 2006 er der kommet en række nye store anlægsprojekter på jernbanen, og de skal gennemføres frem mod 2020. Banedanmark har derfor valgt at lægge enkelte af arbejderne med at indhente fornyelsesefterslæbet sammen med kommende anlægsarbejder, der udføres frem mod 2020.

”Ved at udføre anlægs- og fornyelsesarbejder samtidigt, opnår vi både økonomiske og planlægningsmæssige fordele. Endnu vigtigere er det dog, at vi generer passagererne mindst muligt, så vi sikrer, at vi laver mest mulig jernbane, når vi påvirker togtrafikken,” forklarer Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Med fornyelsesefterslæbet indhentet og infrastrukturen på plads har Banedanmark lagt hjørnestenene til at realisere de politiske beslutninger om timemodellen og muligheden for at fordoble antallet af passagerer og godstransporten.

”Vi har nu fundamentet på plads. Vi er dermed klar til at skabe fremtidens jernbane frem mod 2020 og til at realisere den politiske aftale om Togfonden DK til gavn for passagererne,” siger Jesper Hansen.

Fakta:
• Spor og broer udgør 75 pct. af Banedanmarks udgifter til fornyelse og vedligehold eksklusiv sikring.
• Banedanmark har udført fornyelse og vedligehold på 800 broer.
• Banedanmark har udført fornyelse på 1500 kilometer spor. I fagsprog taler man om vægtede kilometer, fordi der ved sporombygninger vægtes forskelligt på baggrund af den mængde skinner, sveller og ballast, som Banedanmark har fornyet. En kilometer spor, hvor der kun skiftes skinner, vægter således ikke så højt som en kilometer spor, hvor der også skal skiftes sveller og ballast.

Banedanmark har fornyet spor på disse strækninger:
Årstal:
– Strækning

2007:
– Kystbanen
Køge Bugt – banen

2008:
– Fredericia – Aarhus
– Farumbanen
– Klampenborg banen
– Holbæk – Kalundborg

2009:
– Odense – Svendborg
– Ringsted – Nykøbing Falster

2010:
– Svanemøllen – Hillerød
– Roskilde – Holbæk
– Sønderborg – Tinglev
– Herning – Holstebro

2011:
– Bramming – Tønder
– Esbjerg – Lundeskov
Valby – Svanemøllen

2012:
– Skanderborg – Herning
– Aalborg – Frederikshavn
– Langå – Struer

2013:
– Lille Syd (Roskilde – Køge – Næstved)
– Esbjerg – Skjern – Herning

2014:
– Kystbanen (arbejde imens togtrafik er indstillet pga. Nordhavnsvejprojektet)
– Taulov – Padborg

Læs mere her

Nu kører Farumbanen igen

Fra i dag kører der igen tog på Farumbanen efter normal køreplan – og på helt nye spor. Siden foråret har Banedanmarks entreprenører arbejdet i døgndrift med blandt andet at lægge 44 km nye spor og udskifte omkring 30 sporskifter på den 22 km lange strækning mellem Svanemøllen og Farum.

"Den sidste fase af sporarbejdet på Farumbanen er gået rigtig godt, så vi er kommet i mål til tiden. Fra i dag kører S–togene på Farumbanen igen efter normal køreplan," fortæller projektleder Jette Aagaard fra Banedanmark.

Undervejs har Farumbanen været helt eller delvist lukket, fordi arbejdet ellers ville tage omkring tre gange så lang tid.

"Vi har trukket store veksler på både togpassagerernes og naboernes tålmodighed, blandt andet fordi vi i en periode var forsinket. For passagererne betød det, at de måtte benytte busser i en længere periode end planlagt, mens naboerne måtte finde sig i længere perioder med støj og andre gener fra sporarbejdet," siger Jette Aagaard.

Arbejdet på Farumbanen gik i gang i foråret, hvor der blev fornyet spor og sporskifter på Svanemøllen, Dyssegård og Buddinge stationer. 28. juni lukkede hele strækningen mellem Svanemøllen og Farum stationer. Fra 5. september til 6. oktober er de sidste dele af sporarbejdet mellem Hareskov og Farum blevet udført.

I oktober og november skal entreprenøren justere sporene, udføre diverse restarbejder samt rydde op generelt. Desuden er der skinnesamlinger, som skal slibes en ekstra gang, så togene ikke støjer så meget, når de kører over.

"Men så har passagerne på Farumbanen også en fremtidssikret S–bane, hvor gamle sveller og skinner ikke forsinker togene. Og naboerne kan se frem til mere ro, fordi togene støjer mindre, når de kører på nye skinner," lover Jette Aagaard.
 

Læs mere her

Banedanmark renoverer spor på Svanemøllen og Lyngby

Det kommende store sporarbejde på Nordbanen mellem Svanemøllen og Hillerød stationer starter med sporrenovering på Svanemøllen Station i førstkommende weekend og fortsætter på Lyngby Station hen over påsken.

Sporarbejdet på Nordbanen bliver ét af de mest komplicerede og omfattende sporarbejder, Banedanmark har haft hidtil. Der skal ske en omfattende spor- og brorenovering, hvor udskiftningen af skinner og sveller på en ca. 23 km. lang strækning samt udskiftningen af over 30 sporskifter skal foregå samtidig med renoveringen af 33 broer.

“Det, der gør tingene komplicerede, er, at vi skal renovere 33 broer på strækningen samtidig. Det kræver en omfattende koordinering, så rent logistisk har vi at gøre med et rimeligt kompliceret projekt.” siger projektleder Jette Aagaard og understreger, at passagererne kan glæde sig til en mere driftsikker bane, når sporarbejdet er slut.

Nordbanen får netop på forkant et løft for at undgå, at togene fremover skal blive forsinket af mange små reparationer. Broerne står også over for renovering i de kommende år, og arbejdet sker derfor samtidig med sporarbejdet for at sikre, at passagerer og naboer ikke skal udsættes for gentagne forstyrrelser.

Tidsplan for sporarbejdet på Nordbanen
Forårets arbejder foregår på Svanemøllen Station den 19.-21. marts og på Lyngby Station den 26. marts til 3. maj. Sommerens arbejder foregår på hele strækningen mellem Svanemøllen og Hillerød fra den 5. juni til den 8. august. Sporarbejdet fortsætter derefter mellem Lyngby og Hillerød fra den 9. august til den 26. september.

Trafikken under sporarbejdet
Sporrenoveringen på Svanemøllen Station giver ændringer i køreplanen for S-togene fra fredag den 19. marts kl. 19 og resten af weekenden.

Ugen efter, fra fredag den 26. marts kl. 20 og frem til og med den 5. april, kører der ikke tog mellem Gentofte og Holte stationer, mens spor og sporskifter på Lyngby Station står for tur. DSB S-tog indsætter togbusser i stedet.

Sporarbejdet fortsætter frem til og med 3. maj på Lyngby Station, men uden trafikale konsekvenser.

Herefter bliver der en pause, før sporarbejdet den 5. juni for alvor går i gang mellem Svanemøllen og Hillerød. Frem til og med den 8. august er S-togene erstattet af togbusser mellem Svanemøllen og Hillerød. DSB S-tog arbejder desuden i øjeblikket på at lave planer for buskørsel fra de nordligste stationer på Nordbanen til Farum samt fra Lyngby til Buddinge. Dermed kan kunderne fra Nordbanen benytte Farumbanen, hvilket sikrer den hurtigste og smidigste transport for kunderne.

Da det ikke er muligt at benytte Hellerup Station i denne periode, vil der også være togbusser på de dele af Ringbanen og Klampenborgbanen, som bliver påvirket. Planerne for disse busser ligger endnu ikke helt fast, men DSB S-tog melder dem ud, så snart de er klar.

Fra den 9. august til og med den 26. september kører S-togene igen fra Hellerup til Klampenborg, Ryparken og Lyngby, mens der er togbusser mellem Lyngby og Hillerød og til og fra Farumbanen.

Banedanmark og DSB S-tog har i fællesskab vurderet, at ved at foretage en lang spærring af banen hen over sommeren og således på én gang klare sporarbejdet og undgå mange deletaper og køreplanskift, vil kunderne blive generet mindst muligt.

DSB S-tog informerer om de trafikale forhold i egen pressemeddelelse. Desuden kan produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh kontaktes via DSB Kommunikation på telefon 2468 0000

Yderligere information om sporarbejdet hos Banedanmark på pressetelefonen 8234 1313.

Læs mere her

Igen S-tog mellem Svanemøllen og Lyngby

Mandag morgen den 9. august kan de mange pendlere mellem Svanemøllen og Lyngby stationer igen sætte sig til rette på et S-togssæde.
Som led i et stort og kompliceret sporarbejde har banen været lukket for S-togstrafik siden den 5. juni, og passagererne er i stedet blevet kørt med togbus. Mandag kan banen åbne til Lyngby, og samtidig genåbnes Hellerup Station, så Ringbanen igen kører til Hellerup og linje C til Klampenborg.

Vi er meget, meget glade og tilfredse med, at det lykkes at komme i mål med denne første etape af arbejdet , siger Banedanmarks projektleder Jette Aagaard:

Det er et logistisk puslespil af dimensioner at sikre, at maskiner, materiel og et mand-skab på 400 medarbejdere til hver en tid er det rigtige sted, og en væltet brik ét sted kan lynhurtigt få konsekvenser for tidsplanen .
Stabil drift

På hele strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby er der i alt 25 km spor og 36 sporskifter, som skal fornys. Desuden benytter Banedanmark lejligheden til at renovere ca. 30 broer, som skulle have været lavet inden for de kommende år. Med udskiftnin-gen af de mange skinner og sporskifter mindskes risikoen for, at der senere kan opstå skader, som kræver akut reparation. Derfor kan passagererne forvente færre forsinkel-ser i fremtiden.

De nye spor gør driften mere stabil, så vi i mange år frem kan forvente færre forsin-kelser og meget få løbende sporarbejder, fortæller produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh.
Snart komplet S-togs net

Efter genåbningen af banen mellem Svanemøllen og Lyngby, er det kun på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, at Banedanmark fortsat lægger nye spor. Sporarbejdet afsluttes den 27. september, hvorefter S-togs nettet igen er komplet.
Togbusserne, der dels kører langs med Hillerødstrækningen, dels kører på tværs mellem Hillerødstrækningen og Farumbanen, fortsætter med at fungere som alternativ transport for passagerer mod Hillerød. Køreplaner kan findes på dsb.dk/nyespor.

Gældende fra 9. august:

Der kører igen S-tog til Lyngby, Hellerup og Klampenborg

– Linje B genåbnes mellem Svanemøllen og Lyngby. Der køres med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag, og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje F kører mellem Ny Ellebjerg og Hellerup med 5 minutters drift i dagtimerne mandag til fredag og 10 minutters drift i aftentimerne og om weekenden.

– Linje C kører mellem Frederikssund/Ballerup og Klampenborg med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje E kører mellem Køge og Hellerup med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift fredag og lørdag aften og om søndagen.

I uge 32 arbejder Banedanmark på spor 4 ved Hellerup Station.
Det betyder, at linje F ankommer til og afgår fra spor 7, mens linje B, C og E kører fra spor 3 eller 5. Det betyder ikke noget for S-togenes køreplaner, men passagererne skal være opmærksomme på, hvor S-togene holder.

Der lægges nye spor på strækningen Lyngby Hillerød indtil 27. september. Der er indsat togbusser som alternativ transport.
Passagerer mod Sorgenfri, Virum, Holte og Birkerød kan med fordel tage S-toget til Lyngby og derfra skifte til togbus B, der kører hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne og om søndagen.

Passagerer mod Allerød og Hillerød skal tage linje A eller H til Farum og derfra skifte til togbus F-A-H, der kører på strækningen Farum Allerød Hillerød, hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne samt lørdag og søndag.

Linje H kører til Farum fra mandag til fredag i dagtimerne mellem kl. 6 og 18.

Læs mere her

Igen S-tog mellem Svanemøllen og Lyngby

Mandag morgen den 9. august kan de mange pendlere mellem Svanemøllen og Lyngby stationer igen sætte sig til rette på et S-togssæde.

Som led i et stort og kompliceret sporarbejde har banen været lukket for S-togstrafik siden den 5. juni, og passagererne er i stedet blevet kørt med togbus. Mandag kan banen åbne til Lyngby, og samtidig genåbnes Hellerup Station, så Ringbanen igen kører til Hellerup og linje C til Klampenborg.

Vi er meget, meget glade og tilfredse med, at det lykkes at komme i mål med denne første etape af arbejdet , siger Banedanmarks projektleder Jette Aagaard:

Det er et logistisk puslespil af dimensioner at sikre, at maskiner, materiel og et mandskab på 400 medarbejdere til hver en tid er det rigtige sted, og en væltet brik ét sted kan lynhurtigt få konsekvenser for tidsplanen .

Stabil drift
På hele strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby er der i alt 25 km spor og 36 sporskifter, som skal fornys. Desuden benytter Banedanmark lejligheden til at renovere ca. 30 broer, som skulle have været lavet inden for de kommende år. Med udskiftningen af de mange skinner og sporskifter mindskes risikoen for, at der senere kan opstå skader, som kræver akut reparation. Derfor kan passagererne forvente færre forsinkelser i fremtiden.

De nye spor gør driften mere stabil, så vi i mange år frem kan forvente færre forsinkelser og meget få løbende sporarbejder, fortæller produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh.

Snart komplet S-togs net
Efter genåbningen af banen mellem Svanemøllen og Lyngby, er det kun på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, at Banedanmark fortsat lægger nye spor. Sporarbejdet afsluttes den 27. september, hvorefter S-togs nettet igen er komplet.

Togbusserne, der dels kører langs med Hillerødstrækningen, dels kører på tværs mellem Hillerødstrækningen og Farumbanen, fortsætter med at fungere som alternativ transport for passagerer mod Hillerød. Køreplaner kan findes på dsb.dk/nyespor.

Yderligere information:
Produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh via DSB s pressevagt på telefon 24 68 00 00.
Projektleder i Banedanmark Jette Aagaard via Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13

Fakta:
Gældende fra 9. august:

Der kører igen S-tog til Lyngby, Hellerup og Klampenborg

– Linje B genåbnes mellem Svanemøllen og Lyngby. Der køres med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag, og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje F kører mellem Ny Ellebjerg og Hellerup med 5 minutters drift i dagtimerne mandag til fredag og 10 minutters drift i aftentimerne og om weekenden.

– Linje C kører mellem Frederikssund/Ballerup og Klampenborg med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje E kører mellem Køge og Hellerup med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift fredag og lørdag aften og om søndagen.

I uge 32 arbejder Banedanmark på spor 4 ved Hellerup Station.
Det betyder, at linje F ankommer til og afgår fra spor 7, mens linje B, C og E kører fra spor 3 eller 5. Det betyder ikke noget for S-togenes køreplaner, men passagererne skal være opmærksomme på, hvor S-togene holder.

Der lægges nye spor på strækningen Lyngby Hillerød indtil 27. september. Der er indsat togbusser som alternativ transport.

Passagerer mod Sorgenfri, Virum, Holte og Birkerød kan med fordel tage S-toget til Lyngby og derfra skifte til togbus B, der kører hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne og om søndagen.

Passagerer mod Allerød og Hillerød skal tage linje A eller H til Farum og derfra skifte til togbus F-A-H, der kører på strækningen Farum Allerød Hillerød, hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne samt lørdag og søndag.
Linje H kører til Farum fra mandag til fredag i dagtimerne mellem kl. 6 og 18.

Læs mere her

Nedreven køreledning har stoppet S-togstrafik mellem Østerport og Kbh. H

Over 300 meter køreledning og mere end 100 meter kørestrømsskinne mellem Østerport og Nørreport blev revet ned tidligt torsdag morgen. Det har betydet, at der ikke har kunnet køre S-tog mellem Østerport og Københavns Hovedbanegård siden i morges, men torsdag kl. 15 bliver det ene spor åbnet for begrænset trafik i myldretiden. Banedanmark arbejder på højtryk for at udbedre skaderne.

Det, der er sket, er temmelig omfattende og kompliceret. Både fordi det er meget køreledning, der er revet ned, men også fordi den skinne, som holder kørestrømmen i tunnelen, er revet ned, forklarer områdechef i Banedanmark Søren Boysen.

Ét spor åbnes i myldretiden

Allerede fra i eftermiddag kl. 15 bliver trafikken mellem Hovedbanegården og Østerport genoptaget, men i begrænset omfang, da kun kan køres i et spor. Det vil sige 20 minutters drift med linje E. Øvrige linjer bortset fra Ringbanen kører syd- og vestfra til og fra hovedbanegården og nordfra til og fra Østerport/Hellerup. Fredag køres gennem røret med linje E mellem kl. 06 og kl. 09 og igen mellem kl. 15 og kl. 18 i 20 minutters drift.

Uden for myldretiden kører der busser mellem Hovedbanegården og Østerport. Desuden henviser DSB kunderne til at benytte regionaltog på strækningen. Salgsdirektør i DSB S-tog, Niklas Marschall opfordrer til smidighed:

“Uheldet viser, hvor store konsekvenser det får, når den kollektive trafik rammes af et alvorligt uheld. Jeg vil opfordre kunderne til at vise hensyn og hjælpe hinanden, når det kniber med plads i togene. Jo mere hensyn, des bedre vil den begrænsede trafik kunne afvikles,” siger Niklas Marschall.

Han opfordrer kunderne til at søge aktuel information om trafikken på DSB’s hjemmeside dsb.dk.

“En anden god mulighed er at tilmelde sig information via mobiltelefon via hjemmesiden,” siger Niklas Marschall.

Alle kræfter er sat ind

Strømaftageren på morgentoget fra Farum blev viklet ind i køreledningen, som så blev revet ned adskillige hundrede meter, og i tunnelen blev selve den skinne, som holder kørestrømmen på plads, også revet ned. Toget stoppede i tunnelen inden Nørreport. Her blev passagererne fulgt til Nørreport, hvorefter toget blev bugseret væk.

Hvorfor toget fik revet køreledningen og køreledningsskinnen ned, vides endnu ikke.

I formiddag fik vi fjernet S-toget, og alle kræfter er nu sat ind på udbedringsarbejdet. Vi koordinerer arbejdet i godt samarbejde med DSB S-tog, så det gennemføres bedst muligt i forhold til de mange passagerer, der beklageligvis bliver påvirket af de trafikale konsekvenser. Bl.a. arbejder vi med om det ene spor kan bruges i myldretiden. Hvor lang tid udbedringsarbejdet kommer til at tage, melder vi ud så snart vi kan, men det kommer til at påvirke trafikken i de kommende dage. siger Søren Boysen.

Yderligere informationer
For yderligere informationer kontakt Banedanmarks pressevagt på 82 34 13 13.

For yderligere information omkring togtrafikken hold øje med DSB s hjemmeside www.dsb.dk og Banedanmarks hjemmeside www.banedanmark.dk eller DSB s pressevagt 24 68 00 00.

Billeder til pressebrug

Læs mere her

Banedanmark justerer spor på Farumbanen

Sporet mellem Farum Station og Svanemøllen Station skal justeres efter sporarbejdet i 2008. Det foregår aftener og nætter fra 30. marts til 13. april.

Efter den store sporombygning på Farumbanen i 2008 skal sporet nu justeres. Når der er blevet kørt på et nyt spor gennem et stykke tid, kan det forekomme, at underlaget sætter sig, så der opstår mindre “bump” eller skævheder i skinnerne, som kan give urolig kørsel. Med justeringen opnår man, at sporet ligger fuldstændig præcist, hvilket giver den mest komfortable kørsel og bedste sikkerhed for passagererne.

Der bruges to store justeringsmaskiner (foto vedhæftet) til arbejdet, hvoraf den ene udelukkende justerer sporskifter. Maskinerne løfter skinner og sveller 5-15 cm op og komprimerer skærverne, før skinner og sveller sænkes på plads igen. I nogle tilfælde er det nødvendigt, at maskinen kører frem og tilbage på det samme stykke flere gange, før sporet ligger helt, som det skal. En justeringsmaskine vil typisk justere 200-900 meter spor pr. time.

Hvornår arbejdes der
Banedanmark arbejder i princippet på hele strækningen mellem Farum og Svanemøllen hver aften og nat mellem onsdag den 30. marts og onsdag den 13. april i tidsrummet kl. 20 til kl. 04.40. Dog mere koncentreret nogle nætter end andre – og nogle nætter koncentreret på bestemte delstrækninger.

“Vi kan desværre ikke oplyse præcis, hvornår vi arbejder på hvilke dele af strækningen, da det afhænger af fremdriften på justeringsmaskinerne,” fortæller Banedanmarks byggeleder Michael Thode.

Banedanmark tilrettelægger arbejdet, så støjgenerne reduceres mest muligt. Det kan dog desværre ikke helt undgås, at de nærmeste naboer til banen kan høre, når de store justeringsmaskiner er i aktion.

“Sporjusteringen støjer imidlertid ikke mere, end når vi et par gange om året udfører almindeligt vedligeholdelsesarbejde på banen – og ikke nær så meget som den store sporombygning i 2008,” lover Michael Thode.

Samtidig med sporjusteringen kontrollerer Banedanmark, at køreledningerne er placeret helt rigtigt i forhold til sporet. Kontrollen foretages med en målevogn i sporet, hvorefter eventuel justering foretages.

Hvad med trafikken
Banedanmark arbejder i ét spor ad gangen af hensyn til S-togtrafikken på strækningen. Der kan dog forekomme være mindre ændringer i togdriften i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 04.40. DSB oplyser om eventuelle ændringer på dsb.dk/trafikinfo eller tlf. 3353 2001.

Yderligere oplysninger om sporjusteringen via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313.

Læs mere her