Flere busser mellem Rømø og fastlandet

Staten og Tønder Kommune investerer tilsammen tre mio. kr. i udbygning af den kollektive trafik til og fra RømøDet har længe været et stort ønske at opgradere den kollektive trafik på Rømø, og nu sker det.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har bevilliget 1,5 millioner kr. til forbedring af den kollektive trafik til og fra Rømø. Tønder Kommune bidrager med et tilsvarende beløb, så i 2017 og 2018 investeres der i alt tre millioner kr. ekstra i betjeningen af vadehavsøen.

Der vil blive indsat flere afgange mellem Skærbæk og Lakolk/Havneby for at understøtte turismen. Her vil der være fokus på både at transportere besøgende til og fra Rømø, men også pendlingsmulighed for ansatte i turismeerhvervene. Det vil betyde flere aften- og weekendafgange.

Der vil også blive fokuseret på erhvervsudviklingen på Rømø Havn. Der vil blive oprettet direkte afgange mellem Skærbæk og Havneby om morgenen og om eftermiddagen, så folk, der arbejder i Havneby, kan køre med en direkte forbindelse.

Rømø vil blive betjent med busser med lav bund, så passagerne kan medtage cykler.
Rømødæmningens ubeskyttede beliggenhed og de omskiftelige vejrforhold gør, at mange cykelturister enten fravælger øen, eller benytter bil over dæmningen. Busser, som kan medtage cykler, vil betyde flere cykelturister.

Borgmester Henrik Frandsen er begejstret for udsigten til bedre betjening af Rømø:

– Rømø er en vigtig feriedestination, og det er glædeligt, at vi nu kan betjene turister og ansatte på øen med flere og bedre busafgange. Det giver også gæster på Rømø god mulighed for at besøge Skærbæk for at handle og benytte byens tilbud, siger borgmesteren.

Tønder Kommune vil arbejde for, at der bliver anlagt en ny vendeplads for busser på Lakolk. I øjeblikket kører busserne 1½ kilometer ned af Småfolksvej for at vende og returnere til Lakolk butikscenter. Det vil være en stor gevinst, hvis Småfolksvej kan holdes fri for busser. Samtidig vil det reducere rutens samlede køretid og dermed forbedre servicen.

Efter sommerferien vil Tønder Kommune gå i dialog med lokale aktører på Rømø, så de nye afgange bliver planlagt optimalt og får så mange nye brugere som muligt.

Udvidelserne vil træde i kraft i begyndelsen af 2017.

Læs mere her

Vænget i Løgumkloster lukkes for tung trafik

Vejen til skole skal være endnu mere sikker og tryg for skolebørn i Løgumkloster. Derfor er det nu slut med gennemkørende lastbiler og landbrugskøretøjer på Vænget i LøgumklosterFra uge 7 indføres et permanent gennemkørselsforbud for lastbiler og landbrugskøretøjer på Vænget i Løgumkloster. I begge ender af strækningen bliver der derfor nu skiltet med forbuddet.

Forbuddet er et af mange projekter i Trafikplan Løgumkloster. Det etableres for at skabe en mere trafiksikker skolevej for de mange skolebørn, der dagligt færdes til fods eller på cykel på Vænget.

I første omgang højnes trafiksikkerheden blot ved hjælp af forbudstavlerne. Men i løbet af 2016/17 forventes det, at tavlerne vil blive suppleret med et skolepatruljeanlæg samt hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af chikaner eller indsnævringer. Samtidig overvejer Tønder Kommune at ændre vejen til en såkaldt 2 minus 1 vej, som skal sikre de cyklende skolebørn yderligere.

– En trafiktælling fra 2014 viser, at der i snit kører 2.204 køretøjer på strækningen om dagen, og at 9,9 % af disse er lastbiler. Den store mængde gennemkørende tunge trafik skal fremover i stedet benytte Omfartsvej-Krusåvej, udtaler trafiksikkerhedsmedarbejder Anders Hørkjær Pedersen.

Trafiktællingen viser desuden, at der generelt køres for hurtigt på Vænget. Med de nye tiltag håber Anders Hørkjær Pedersen, at gennemsnithastigheden vil falde.

Fakta:
Hvad er en 2 minus 1 vej
Vejen indsnævres visuelt med brede stiplede kantbaner i begge sider, så der visuelt kun er ét kørespor, svarende til en smal vej. Herved skal bilisterne i begge retninger i princippet deles om et kørespor, og skal placere sig midt på vejen, når der ikke er modkørende trafik. Kantbanen er stiplet, og kan og skal overskrides, når der er modkørende færdsel. Vejtypen skal således signalere mere plads til de lette trafikanter og kan sikre en større afstand mellem lette trafikanter og medkørende trafik. Dette kræver naturligvis et andet køremønster, og hastighedsbegrænsningen er derfor nedsat.

Læs mere her

Snart må lastbilchauffører ikke længere benytte Gesingvej i Skærbæk som smutvej til og fra Rømø

Det skal være slut med, at lastbilchauffører benytter Gesingvej i Skærbæk som smutvej til og fra Rømø. Derfor sætter Tønder Kommune nu forbudstavler op både på Tøndervej ved Gesingvej og ved krydset Kystvej/Hjemstedvej. På tavlerne gøres opmærksom på, at gennemkørsel til henholdsvis Rømø-dæmningen og Rute 11 er forbudt for lastbiler.I stedet bliver lastbiltrafikken til og fra Rømø ledt videre mod rundkørslen nord for Skærbæk.

De nye tavler kommer op i den første uge i maj.

En trafiktælling foretaget i 2014 viste, at næsten 12 pct. af bilerne på strækningen er lastbiler.

Med de nye retningslinjer forsvinder lastbilerne dog ikke helt fra Gesingvej. Det er den gennemgående lastbiltrafik til og fra Rømø-dæmningen, der fremover skal en anden vej, mens lastbiltrafikken til/fra områderne syd for Skærbæk fortsat kan afvikles på strækningen. Men det ventes, at de nye retningslinjer vil reducere lastbiltrafikken på Gesingvej betydeligt.

I løbet af sommeren vil der blive foretaget trafiktællinger på strækningen, så kommunen kan vurdere, om tavlerne har den ønskede effekt.

Turen til Rømø-dæmingen bliver kun ganske lidt længere, når lastbilerne skal omkring rundkørslen nord for Skærbæk i stedet for at køre ad Gesingvej. Tidsmæssigt er forskellen minimal.

Tiltaget er nævnt i Trafikplan Skærbæk og er det første af mange projekter, som bliver gennemført de kommende år, heraf flere allerede i år. Planen kan ses på www.toender.dk.

Tønder Kommune arbejder i øvrigt fortsat på cykelstien langs Gesingvej. Den ventes etableret i løbet af 2015.

Læs mere her

Varsling om ændringer i togdrift fredag eftermiddag og frem

På baggrund af de seneste prognoser fra DMI forventes der fredag eftermiddag og aften storm og vindstød af orkanstyrke flere steder i landet. Derfor varsler Banedanmark af sikkerhedsmæssige årsager ændringer i togtrafikken fra fredag eftermiddag. Banedanmark melder endelig ud om togtrafikken under stormen i morgen fredag kl. 10.00.

Varslinger:

Midt- og Vestjylland fredag fra kl. 17:00:
Tønder – Esbjerg: Togtrafikken indstilles
Esbjerg – Skjern – Struer: Togtrafikken indstilles
Skjern – Herning: Togtrafikken indstilles
Esbjerg – Lunderskov: Togtrafikken indstilles
Esbjerg – Århus: Reduceret togdrift
Herning – Århus: Timedrift
Østjylland og Fyn fredag fra kl. 19:00:
Odder – Århus – Grenå: Timedrift
Odense – Svendborg: Timedrift
Odense – Fredericia: Alene IC og Lyntog
Sjælland fredag fra kl. 21:00:
København til Roskilde: Reduceret togdrift

S-banen:
I tidsrummet fredag kl. 21:00-01:00 køres der på hele S-banen med 70 km/t, hvilket vil give forsinkelser på ca. fem minutter.

Banedanmark er i tæt dialog med DMI om udviklingen i vejrsituationen.

Læs mere her

Jernbanen er tilbage i form

Otte års arbejde med både at afvikle et opsparet vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb på det statslige jernbanenet er nu tæt på målstregen med de sidste fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg samt en række mindre arbejder på Kystbanen. Banedanmark lægger i de kommende måneder sidste hånd på arbejdet med at indhente mange års fornyelsesefterslæb på jernbanen. Dermed afslutter Banedanmark otte års arbejde med at bringe jernbanesporet tilbage i form efter det vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb, der var blevet opbygget over en lang række år.

”Der har fra politisk side været investeret massivt i jernbanen, og effekten af, at jernbanen nu er tilbage i form, kan også mærkes for passagererne ved, at togene nu kører med en rekordhøj rettidighed. Vi har nået en markant milepæl, og med de kommende års udskiftning af de gamle signalanlæg vil der komme endnu færre forsinkelser,” siger Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Efterslæb på broer og spor
Tilbage i 2006 besluttede Folketinget med ”Aftale om trafik for 2007” at give en merbevilling på 4,7 mia. kr. til jernbaneområdet efter en periode i 2005-2006 med mange problemer og forsinkelser. Heraf var de 3,3 mia. kr. øremærket til at indhente efterslæb på fornyelse og vedligehold af banen. Vedligeholdelsesefterslæbet blev som planlagt indhentet i 2009.

Målet om indhentelse af fornyelsesefterslæbet med udgangen af 2014 bliver nået med sommerens fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg, der udføres samtidig med anlæggelsen af dobbeltsporet mellem Vamdrup-Vojens, som er klar i 2015. Ligeledes udføres der i år mindre vedligeholdelsesarbejder på Kystbanen.

I perioden fra 2007-2014 har ca. 75 procent af indsatsen været koncentreret om fornyelsesarbejde på broer og spor. Som planlagt i 2006 er der udført vedligehold og fornyelsesarbejde på 800 broer og fornyelse af ca. 1500 km spor.

Ændringer i planen giver effektivitet
Siden 2006 er der kommet en række nye store anlægsprojekter på jernbanen, og de skal gennemføres frem mod 2020. Banedanmark har derfor valgt at lægge enkelte af arbejderne med at indhente fornyelsesefterslæbet sammen med kommende anlægsarbejder, der udføres frem mod 2020.

”Ved at udføre anlægs- og fornyelsesarbejder samtidigt, opnår vi både økonomiske og planlægningsmæssige fordele. Endnu vigtigere er det dog, at vi generer passagererne mindst muligt, så vi sikrer, at vi laver mest mulig jernbane, når vi påvirker togtrafikken,” forklarer Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Med fornyelsesefterslæbet indhentet og infrastrukturen på plads har Banedanmark lagt hjørnestenene til at realisere de politiske beslutninger om timemodellen og muligheden for at fordoble antallet af passagerer og godstransporten.

”Vi har nu fundamentet på plads. Vi er dermed klar til at skabe fremtidens jernbane frem mod 2020 og til at realisere den politiske aftale om Togfonden DK til gavn for passagererne,” siger Jesper Hansen.

Fakta:
• Spor og broer udgør 75 pct. af Banedanmarks udgifter til fornyelse og vedligehold eksklusiv sikring.
• Banedanmark har udført fornyelse og vedligehold på 800 broer.
• Banedanmark har udført fornyelse på 1500 kilometer spor. I fagsprog taler man om vægtede kilometer, fordi der ved sporombygninger vægtes forskelligt på baggrund af den mængde skinner, sveller og ballast, som Banedanmark har fornyet. En kilometer spor, hvor der kun skiftes skinner, vægter således ikke så højt som en kilometer spor, hvor der også skal skiftes sveller og ballast.

Banedanmark har fornyet spor på disse strækninger:
Årstal:
– Strækning

2007:
– Kystbanen
Køge Bugt – banen

2008:
– Fredericia – Aarhus
– Farumbanen
– Klampenborg banen
– Holbæk – Kalundborg

2009:
– Odense – Svendborg
– Ringsted – Nykøbing Falster

2010:
– Svanemøllen – Hillerød
– Roskilde – Holbæk
– Sønderborg – Tinglev
– Herning – Holstebro

2011:
– Bramming – Tønder
– Esbjerg – Lundeskov
Valby – Svanemøllen

2012:
– Skanderborg – Herning
– Aalborg – Frederikshavn
– Langå – Struer

2013:
– Lille Syd (Roskilde – Køge – Næstved)
– Esbjerg – Skjern – Herning

2014:
– Kystbanen (arbejde imens togtrafik er indstillet pga. Nordhavnsvejprojektet)
– Taulov – Padborg

Læs mere her

Karakteristisk bro skiftes ud

Nu bliver broen over Brede Å ved Bredebro erstattet af en bredere og stærkere bro. Men det karakteristiske udseende bevares. Broarbejdet vil give trafikale gener

Bredebros kendetegn, broen ved Brogade, skal skiftes ud. En ny, mere robust og bredere bro med vej og cykel/gangsti afløser den nuværende forbindelse over Brede Å. Men broens karakteristiske udseende bevares, for gitterdragene fra den eksisterende bro bliver genbrugt på den nye bro.

Arbejdet med udskiftning af broen udføres i perioden fra uge 31-44, dvs. fra slutningen af juli til udgangen af oktober. Men allerede i uge 27, den første uge i juli går forberedelserne til det omfattende broarbejde i gang, oplyser vejingeniør Miroslav Guzina fra Tønder Kommune.

– De første par uger med forberedelserne vil ikke påvirke trafikafviklingen. Til gengæld vil der være gener for trafikken bl.a. med omkørsel, mens det egentlige broarbejde står på. Det kan ikke undgås med så stort et arbejde, og vi håber på forståelse fra borgerne i Bredebro og andre trafikanter i området, siger Miroslav Guzina.

I hele anlægsperioden fra mandag den 29. juli til mandag den 4. november vil Brogade være spærret for biltrafik. Der etableres derfor omkørsel for bilisterne via Hovedgaden, Langagervej, Visbyvej, Abterpvej og Harresvej. Cyklisterne og gående kan derimod krydse åen via en midlertidig stilladsbro, som opsættes i vejens sydøstside.

I forbindelse med broudskiftningen etableres der en ny dobbeltrettet cykelsti langs Brogade fra rundkørslen ved rute 11 til Harresvej. Cykelstien bliver 2,5 meter bred. Der kommer også en ny stikrydsning øst for Harresvej, hvor den nye cykelsti tilsluttes den eksisterende cykelbane på modsatte side af Brogade.

Den nye bro over Brede Å bliver væsentlig stærkere end den nuværende, og det betyder, at den eksisterende vægtbegrænsning på max. 10 ton akseltryk kan ophæves.

Projektet er tilrettelagt i dialog og tæt samarbejde med Lokalrådet i Bredebro og initiativgruppen, der også hjælper med at informere i lokalområdet om projektet og de trafikale ændringer.

Større virksomheder, maskinstationer og lignende er informeret direkte om arbejdet.

Læs mere her

Jernbanen mellem Farris og Sommersted forventes klar til togtrafik den 19. december

Der arbejdes på højtryk for at få jernbanen mellem Farris og Sommersted klar til drift efter de massive skader som følge af torsdagens afsporing af et godstog. Banen forventes klar til første morgentog onsdag den 19. december, men årstiden er ikke uden udfordringer.

Umiddelbart efter afsporingen gik forberedelsen af udbedringen af skaderne i gang. Fredag middag mødtes Banedanmark med entreprenøren Balfour Beatty, der hen over weekenden detailplanlagde arbejdet, samtidig med at Banedanmark og Balfour Beatty søndag kunne få det fulde overblik over skaderne, efter at det afsporede godstog blev fjernet lørdag. Samtidig var arbejdet i gang med at skaffe de nødvendige materialer og få arbejdskøretøjerne frem, så udbedringen af skaderne kunne starte hurtigst muligt. Og mandag eftermiddag gik de første hold så i gang med at udskifte sveller.

Ombygningen af den knap syv kilometer lange beskadigede jernbanestrækning er således i fuld gang. Arbejdet foregår i døgndrift, og flere hold er i gang samtidig på strækningen med at udskifte de omkring 11.000 ødelagte sveller samt foretage de øvrige udbedringer af skaderne på strækningen.

Sporchef i Banedanmark, Steen Kristensen, siger:

“Alle sveller på den knap 7 kilometer lange strækning er kappet over, og sporet er i så dårlig stand, at vi ikke kan rykke ud med et sporombygningstog, men må skifte svellerne manuelt. Vi har flere hold i gang samtidig, og der bliver der arbejdet i døgndrift.”

“Vinteren er sat ind, og vejret kan i værste fald forsinke arbejdet betydeligt, idet vi kan stå i den situation, at vi ikke kan svejse skinnerne sammen eller ballasten er frossen, så sporerne ikke kan justeres og dermed åbnes for togtrafik. Normalt foretager vi derfor heller ikke sporombygninger på denne årstid. Med det forbehold, så forventer vi pt. at åbne sporet igen onsdag den 19. december – i tid til juletrafikken for passagerer, og så banen igen hurtigst muligt kan bruges til at få gods til og fra Danmark.”

Gods- og passagertrafikken
Alle passagertog mellem Vamdrup og Vojens er erstattet med busser frem til banen igen kan åbne. Se DSB og Banedanmarks hjemmesider www.dsb.dk og www.banedanmark.dk for mere information.

For godstrafikken er der blevet skabt en alternativ rute via Bramming og over grænsen mellem Tønder og Niebüll. Første godstog kørte denne vej i lørdags. Samtidig tager Stena Lines færger ekstra gods med fra havnen i Trelleborg. Desuden anvendes terminalerne i Taulov og Padborg til at losse gods fra jernbanen til lastvogne og omvendt.

For yderligere informationer eller flere billeder
kontakt Banedanmarks pressevagt på 82 34 13 13

Læs mere her