Banedanmark renoverer spor på Svanemøllen og Lyngby

Det kommende store sporarbejde på Nordbanen mellem Svanemøllen og Hillerød stationer starter med sporrenovering på Svanemøllen Station i førstkommende weekend og fortsætter på Lyngby Station hen over påsken.

Sporarbejdet på Nordbanen bliver ét af de mest komplicerede og omfattende sporarbejder, Banedanmark har haft hidtil. Der skal ske en omfattende spor- og brorenovering, hvor udskiftningen af skinner og sveller på en ca. 23 km. lang strækning samt udskiftningen af over 30 sporskifter skal foregå samtidig med renoveringen af 33 broer.

“Det, der gør tingene komplicerede, er, at vi skal renovere 33 broer på strækningen samtidig. Det kræver en omfattende koordinering, så rent logistisk har vi at gøre med et rimeligt kompliceret projekt.” siger projektleder Jette Aagaard og understreger, at passagererne kan glæde sig til en mere driftsikker bane, når sporarbejdet er slut.

Nordbanen får netop på forkant et løft for at undgå, at togene fremover skal blive forsinket af mange små reparationer. Broerne står også over for renovering i de kommende år, og arbejdet sker derfor samtidig med sporarbejdet for at sikre, at passagerer og naboer ikke skal udsættes for gentagne forstyrrelser.

Tidsplan for sporarbejdet på Nordbanen
Forårets arbejder foregår på Svanemøllen Station den 19.-21. marts og på Lyngby Station den 26. marts til 3. maj. Sommerens arbejder foregår på hele strækningen mellem Svanemøllen og Hillerød fra den 5. juni til den 8. august. Sporarbejdet fortsætter derefter mellem Lyngby og Hillerød fra den 9. august til den 26. september.

Trafikken under sporarbejdet
Sporrenoveringen på Svanemøllen Station giver ændringer i køreplanen for S-togene fra fredag den 19. marts kl. 19 og resten af weekenden.

Ugen efter, fra fredag den 26. marts kl. 20 og frem til og med den 5. april, kører der ikke tog mellem Gentofte og Holte stationer, mens spor og sporskifter på Lyngby Station står for tur. DSB S-tog indsætter togbusser i stedet.

Sporarbejdet fortsætter frem til og med 3. maj på Lyngby Station, men uden trafikale konsekvenser.

Herefter bliver der en pause, før sporarbejdet den 5. juni for alvor går i gang mellem Svanemøllen og Hillerød. Frem til og med den 8. august er S-togene erstattet af togbusser mellem Svanemøllen og Hillerød. DSB S-tog arbejder desuden i øjeblikket på at lave planer for buskørsel fra de nordligste stationer på Nordbanen til Farum samt fra Lyngby til Buddinge. Dermed kan kunderne fra Nordbanen benytte Farumbanen, hvilket sikrer den hurtigste og smidigste transport for kunderne.

Da det ikke er muligt at benytte Hellerup Station i denne periode, vil der også være togbusser på de dele af Ringbanen og Klampenborgbanen, som bliver påvirket. Planerne for disse busser ligger endnu ikke helt fast, men DSB S-tog melder dem ud, så snart de er klar.

Fra den 9. august til og med den 26. september kører S-togene igen fra Hellerup til Klampenborg, Ryparken og Lyngby, mens der er togbusser mellem Lyngby og Hillerød og til og fra Farumbanen.

Banedanmark og DSB S-tog har i fællesskab vurderet, at ved at foretage en lang spærring af banen hen over sommeren og således på én gang klare sporarbejdet og undgå mange deletaper og køreplanskift, vil kunderne blive generet mindst muligt.

DSB S-tog informerer om de trafikale forhold i egen pressemeddelelse. Desuden kan produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh kontaktes via DSB Kommunikation på telefon 2468 0000

Yderligere information om sporarbejdet hos Banedanmark på pressetelefonen 8234 1313.

Læs mere her

Igen S-tog mellem Svanemøllen og Lyngby

Mandag morgen den 9. august kan de mange pendlere mellem Svanemøllen og Lyngby stationer igen sætte sig til rette på et S-togssæde.
Som led i et stort og kompliceret sporarbejde har banen været lukket for S-togstrafik siden den 5. juni, og passagererne er i stedet blevet kørt med togbus. Mandag kan banen åbne til Lyngby, og samtidig genåbnes Hellerup Station, så Ringbanen igen kører til Hellerup og linje C til Klampenborg.

Vi er meget, meget glade og tilfredse med, at det lykkes at komme i mål med denne første etape af arbejdet , siger Banedanmarks projektleder Jette Aagaard:

Det er et logistisk puslespil af dimensioner at sikre, at maskiner, materiel og et mand-skab på 400 medarbejdere til hver en tid er det rigtige sted, og en væltet brik ét sted kan lynhurtigt få konsekvenser for tidsplanen .
Stabil drift

På hele strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby er der i alt 25 km spor og 36 sporskifter, som skal fornys. Desuden benytter Banedanmark lejligheden til at renovere ca. 30 broer, som skulle have været lavet inden for de kommende år. Med udskiftnin-gen af de mange skinner og sporskifter mindskes risikoen for, at der senere kan opstå skader, som kræver akut reparation. Derfor kan passagererne forvente færre forsinkel-ser i fremtiden.

De nye spor gør driften mere stabil, så vi i mange år frem kan forvente færre forsin-kelser og meget få løbende sporarbejder, fortæller produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh.
Snart komplet S-togs net

Efter genåbningen af banen mellem Svanemøllen og Lyngby, er det kun på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, at Banedanmark fortsat lægger nye spor. Sporarbejdet afsluttes den 27. september, hvorefter S-togs nettet igen er komplet.
Togbusserne, der dels kører langs med Hillerødstrækningen, dels kører på tværs mellem Hillerødstrækningen og Farumbanen, fortsætter med at fungere som alternativ transport for passagerer mod Hillerød. Køreplaner kan findes på dsb.dk/nyespor.

Gældende fra 9. august:

Der kører igen S-tog til Lyngby, Hellerup og Klampenborg

– Linje B genåbnes mellem Svanemøllen og Lyngby. Der køres med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag, og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje F kører mellem Ny Ellebjerg og Hellerup med 5 minutters drift i dagtimerne mandag til fredag og 10 minutters drift i aftentimerne og om weekenden.

– Linje C kører mellem Frederikssund/Ballerup og Klampenborg med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje E kører mellem Køge og Hellerup med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift fredag og lørdag aften og om søndagen.

I uge 32 arbejder Banedanmark på spor 4 ved Hellerup Station.
Det betyder, at linje F ankommer til og afgår fra spor 7, mens linje B, C og E kører fra spor 3 eller 5. Det betyder ikke noget for S-togenes køreplaner, men passagererne skal være opmærksomme på, hvor S-togene holder.

Der lægges nye spor på strækningen Lyngby Hillerød indtil 27. september. Der er indsat togbusser som alternativ transport.
Passagerer mod Sorgenfri, Virum, Holte og Birkerød kan med fordel tage S-toget til Lyngby og derfra skifte til togbus B, der kører hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne og om søndagen.

Passagerer mod Allerød og Hillerød skal tage linje A eller H til Farum og derfra skifte til togbus F-A-H, der kører på strækningen Farum Allerød Hillerød, hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne samt lørdag og søndag.

Linje H kører til Farum fra mandag til fredag i dagtimerne mellem kl. 6 og 18.

Læs mere her

Igen S-tog mellem Svanemøllen og Lyngby

Mandag morgen den 9. august kan de mange pendlere mellem Svanemøllen og Lyngby stationer igen sætte sig til rette på et S-togssæde.

Som led i et stort og kompliceret sporarbejde har banen været lukket for S-togstrafik siden den 5. juni, og passagererne er i stedet blevet kørt med togbus. Mandag kan banen åbne til Lyngby, og samtidig genåbnes Hellerup Station, så Ringbanen igen kører til Hellerup og linje C til Klampenborg.

Vi er meget, meget glade og tilfredse med, at det lykkes at komme i mål med denne første etape af arbejdet , siger Banedanmarks projektleder Jette Aagaard:

Det er et logistisk puslespil af dimensioner at sikre, at maskiner, materiel og et mandskab på 400 medarbejdere til hver en tid er det rigtige sted, og en væltet brik ét sted kan lynhurtigt få konsekvenser for tidsplanen .

Stabil drift
På hele strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby er der i alt 25 km spor og 36 sporskifter, som skal fornys. Desuden benytter Banedanmark lejligheden til at renovere ca. 30 broer, som skulle have været lavet inden for de kommende år. Med udskiftningen af de mange skinner og sporskifter mindskes risikoen for, at der senere kan opstå skader, som kræver akut reparation. Derfor kan passagererne forvente færre forsinkelser i fremtiden.

De nye spor gør driften mere stabil, så vi i mange år frem kan forvente færre forsinkelser og meget få løbende sporarbejder, fortæller produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh.

Snart komplet S-togs net
Efter genåbningen af banen mellem Svanemøllen og Lyngby, er det kun på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, at Banedanmark fortsat lægger nye spor. Sporarbejdet afsluttes den 27. september, hvorefter S-togs nettet igen er komplet.

Togbusserne, der dels kører langs med Hillerødstrækningen, dels kører på tværs mellem Hillerødstrækningen og Farumbanen, fortsætter med at fungere som alternativ transport for passagerer mod Hillerød. Køreplaner kan findes på dsb.dk/nyespor.

Yderligere information:
Produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh via DSB s pressevagt på telefon 24 68 00 00.
Projektleder i Banedanmark Jette Aagaard via Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13

Fakta:
Gældende fra 9. august:

Der kører igen S-tog til Lyngby, Hellerup og Klampenborg

– Linje B genåbnes mellem Svanemøllen og Lyngby. Der køres med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag, og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje F kører mellem Ny Ellebjerg og Hellerup med 5 minutters drift i dagtimerne mandag til fredag og 10 minutters drift i aftentimerne og om weekenden.

– Linje C kører mellem Frederikssund/Ballerup og Klampenborg med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje E kører mellem Køge og Hellerup med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift fredag og lørdag aften og om søndagen.

I uge 32 arbejder Banedanmark på spor 4 ved Hellerup Station.
Det betyder, at linje F ankommer til og afgår fra spor 7, mens linje B, C og E kører fra spor 3 eller 5. Det betyder ikke noget for S-togenes køreplaner, men passagererne skal være opmærksomme på, hvor S-togene holder.

Der lægges nye spor på strækningen Lyngby Hillerød indtil 27. september. Der er indsat togbusser som alternativ transport.

Passagerer mod Sorgenfri, Virum, Holte og Birkerød kan med fordel tage S-toget til Lyngby og derfra skifte til togbus B, der kører hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne og om søndagen.

Passagerer mod Allerød og Hillerød skal tage linje A eller H til Farum og derfra skifte til togbus F-A-H, der kører på strækningen Farum Allerød Hillerød, hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne samt lørdag og søndag.
Linje H kører til Farum fra mandag til fredag i dagtimerne mellem kl. 6 og 18.

Læs mere her

Fra mandag er der S-tog til Hillerød

Fra på mandag kører der igen S-tog hele vejen til og fra Hillerød. Sidste etape af den omfattende renovering af Nordbanen, fra Lyngby til Hillerød, åbner som planlagt mandag den 27. september. Efter knapt fire måneders koncentreret arbejde på skinnerne er Banedanmark klar til igen at åbne for togtrafikken, og DSB S-tog står klar til at servicere de 50.000 passagerer, der i perioden har været berørt af sporarbejdet.

“På mandag leverer vi som planlagt den sidste del af Nordbanen tilbage til de mange daglige passagerer. Og det er en bane, som nu er i rigtig god stand. Som passager vil man opleve en større komfort på de nye skinner, og en mere driftsikker bane, hvor der ikke løbende skal ske udbedringer.” siger Jette Aagaard, Banedanmarks projektleder for Nordbanen.

Hun har sammen med et hold, der omfatter 400 mand, gennemført ét af de mest omfattende og komplekse sporarbejder, Banedanmark har gennemført. Og de er kommet i mål til tiden til glæde for de mange passagerer, der nu igen kan tage S-toget.

“Det er glædeligt, at sporarbejdet afsluttes som planlagt, så vi fra mandag igen kan køre helt til Hillerød. Med de nye spor kan vores kunder både forvente færre forsinkelser og aflysninger samt bedre rejsekomfort,” siger Lars Nordahl Lemvigh, produktionsdirektør i DSB S-tog.

Imens strækningen har været lukket, har Banedanmark benyttet lejligheden til at renovere omkring 30 broer. For at genere tog- og biltrafikken mindst muligt er to af broerne ved Vasevej og Rottehullet blevet bygget ved siden af sporet, og derefter blevet skubbet på plads. Sporarbejdet og broarbejdet har indbyrdes været afhængigt af hinanden, og det har været en stor logistisk udfordring, der er lykkedes på grund af et godt samarbejde mellem bygherre og entreprenører.

Testkørsel i weekenden
Her i de sidste dage op til åbningen arbejder Banedanmark og DSB S-tog på at sikre en god opstart af S-togs-trafikken mandag morgen.

“På lørdag kører vi rutinemæssige testkørsler, hvor vi tjekker, at alt er, som det skal være. Og på søndag har vi så prøvekørsel, hvor vi får kørt hele banen igennem som ved fuld normal køreplan før åbningen mandag,” forklarer Jette Aagaard.

“Nu tester vi sammen banen i weekenden, og samtidig får vi placeret togene, så de er kørt i stilling på de rette stationer. Og så ser vi frem til at servicere vores kunder på nye skinner fra mandag morgen” siger Lars Nordahl Lemvigh.

Fakta om det samlede sporarbejde

Renoveringen af Nordbanen er et af Banedanmarks mest omfattende sporarbejder.

Projektet har været delt i 3 faser:

– Renoveringen af Svanemøllen og Lyngby Station i foråret. Begge steder blev stationerne planmæssigt åbnet for trafik.

– Efter sommerferien den 9. august åbnede strækningen mellem Svanemøllen-Lyngby, samt Klampenborg som planlagt til de mange daglige pendlere.

– Den tredje og sidste etape var strækningen mellem Lyngby-Hillerød, der åbner som planlagt den 27. september.

Renoveringen af Nordbanen har omfattet:

– cirka 34.000 sveller eller mere end 11 mio. kilo beton

– 60 % af skinnerne mellem Svanemøllen og Hillerød er blevet udskiftet, i alt ca. 21 km skinner

– 36 sporskifter er udskiftet

– 30 jernbanebroer er renoveret

– heraf er to af broerne blevet bygget ved siden af sporet og derefter skubbet på plads

I hele perioden har op til 400 mand arbejdet i døgndrift.
Under sporarbejdet har DSB S-tog indsat togbusser som alternativ transport til ca. 50.000 passagerer. Det har betydet op til 75 togbusser på vejene samtidig.

Læs mere her

S-togene bydes velkommen tilbage til Hillerød

Fire måneders trængsler for pendlerne fra Nordsjælland bliver afløst af bedre forbindelser og færre forsinkelser, når sporarbejdet på Nordbanen på mandag er afsluttet.

“Det er glædeligt, at sporarbejdet afsluttes som planlagt, så vi fra mandag igen kan køre helt til Hillerød. Med de nye spor kan vores kunder både forvente færre forsinkelser og aflysninger samt bedre rejsekomfort,” siger Lars Nordahl Lemvigh, produktionsdirektør i DSB S-tog.

For passagerer i Nordsjælland betyder genåbningen af Nordbanen, at der igen er gode forbindelser mellem busser, lokalbaner og S-tog mod København. Og det glæder direktør Rösli Gisselmann fra Lokalbanen A/S:

“En passagerfremgang i 2009 på 10 pct., ser vi som et kontant udtryk for at Lokalbanen sammen med Region Hovedstaden og Movia har prioriteret rigtigt i vores arbejde med at sikre kunderne i Nordsjælland de bedst mulige forbindelser mellem lokalbaner, busser og S-tog. Senest har indførelsen af en ny køreplan på Frederiksværkbanen med flere afgange og kortere rejsetid resulterede i en passagerfremgang på 16 pct.,” konstaterer Rösli Gisselmann.
“Når der fra på mandag kører S-tog mellem Hillerød og København, får Lokalbanens kunder igen det maksimale ud af vores indsats. Der er mange gode grunde til at lade bilen stå og færre til at lade være,” siger Rösli Gisselmann.

I weekenden prøvekører DSB S-tog og Banedanmark banen de sidste gange med fuld normal køreplan men uden passagerer for at sikre, at alt er, som det skal være.

Mandag morgen køres der med passagerer helt til Hillerød, og samtidig er det slut med togbusser og forlænget rejsetid for kunderne. Det markeres mandag morgen med kaffe og croissanter til de rejsende på Hillerød st.

Kontaktinformation:

Direktør Rösli Gisselmann, Lokalbanen A/S – 4829 8801

Fakta:
36 sporskifter, 34.000 jernbanesveller og 21 kilometer skinner er blevet udskiftet med nye, siden Banedanmark i forsommeren gik i gang med at renovere S-banen mellem Hillerød og Svanemøllen.
Lokalbanens tog ankommer i morgenmyldretiden ni gange i timen til Hillerød Station. Årligt betyder det ca. 3. mio. rejsende til og fra Hillerød, hvoraf en meget stor andel skifter til og fra S-tog.

Læs mere her

Fra mandag er der S-tog til Hillerød

Fra på mandag kører der igen S-tog hele vejen til og fra Hillerød. Sidste etape af den omfattende renovering af Nordbanen, fra Lyngby til Hillerød, åbner som planlagt mandag den 27. september. Efter knapt fire måneders koncentreret arbejde på skinnerne er Banedanmark klar til igen at åbne for togtrafikken, og DSB S-tog står klar til at servicere de 50.000 passagerer, der i perioden har været berørt af sporarbejdet.

På mandag leverer vi som planlagt den sidste del af Nordbanen tilbage til de mange daglige passagerer. Og det er en bane, som nu er i rigtig god stand. Som passager vil man opleve en større komfort på de nye skinner, og en mere driftsikker bane, hvor der ikke løbende skal ske udbedringer. siger Jette Aagaard, Banedanmarks projektleder for Nordbanen.

Hun har sammen med et hold, der omfatter 400 mand, gennemført én af de mest omfattende og komplekse sporarbejder, Banedanmark har gennemført. Og de er kommet i mål til tiden til glæde for de mange passagerer, der nu igen kan tage S-toget.

Det er glædeligt, at sporarbejdet afsluttes som planlagt, så vi fra mandag igen kan køre helt til Hillerød. Med de nye spor kan vores kunder både forvente færre forsinkelser og aflysninger samt bedre rejsekomfort, siger Lars Nordahl Lemvigh, produktionsdirektør i DSB S-tog.

Imens strækningen har været lukket, har Banedanmark benyttet lejligheden til at renovere omkring 30 broer. For at genere tog- og biltrafikken mindst muligt er to af broerne ved Vasevej og Rottehullet blevet bygget ved siden af sporet, og derefter blevet skubbet på plads. Sporarbejdet og broarbejdet har indbyrdes været afhængigt af hinanden, og det har været en stor logistisk udfordring, der er lykkedes på grund af et godt samarbejde mellem bygherre og entreprenører.

Testkørsel i weekenden
Her i de sidste dage op til åbningen arbejder Banedanmark og DSB S-tog på at sikre en god opstart af S-togs-trafikken mandag morgen.

På lørdag kører vi rutinemæssige testkørsler, hvor vi tjekker, at alt er, som det skal være. Og på søndag har vi så prøvekørsel, hvor vi får kørt hele banen igennem som ved fuld normal køreplan før åbningen mandag, forklarer Jette Aagaard.

Nu tester vi sammen banen i weekenden, og samtidig får vi placeret togene, så de er kørt i stilling på de rette stationer. Og så ser vi frem til at servicere vores kunder på nye skinner fra mandag morgen siger Lars Nordahl Lemvigh.

Fakta om det samlede sporarbejde
Renoveringen af Nordbanen er et af Banedanmarks mest omfattende sporarbejder.

Projektet har været delt i 3 faser:
– Renoveringen af Svanemøllen og Lyngby Station i foråret. Begge steder blev stationerne planmæssigt åbnet for trafik.

– Efter sommerferien den 9. august åbnede strækningen mellem Svanemøllen-Lyngby, samt Klampenborg som planlagt til de mange daglige pendlere.

– Den tredje og sidste etape var strækningen mellem Lyngby-Hillerød, der åbner som planlagt den 27. september.

Renoveringen af Nordbanen har omfattet:

– cirka 34.000 sveller eller mere end 11 mio. kilo beton

– 60 % af skinnerne mellem Svanemøllen og Hillerød er blevet udskiftet, i alt ca. 21 km skinner

– 36 sporskifter er udskiftet

– 30 jernbanebroer er renoveret heraf er to af broerne blevet bygget ved siden af sporet og derefter skubbet på plads

– I hele perioden har op til 400 mand arbejdet i døgndrift.

– Under sporarbejdet har DSB S-tog indsat togbusser som alternativ transport til ca. 50.000 passagerer. Det har betydet op til 75 togbusser på vejene samtidig.

Læs mere her

Nu kører toget også på dvd

Nu kan man tage turen fra Esbjerg til Struer – helt uden at rende ind i billetkontrollører. DR udgiver nemlig tog-programmet ‘På skinner’ på dvd og blu-ray.

I 2011 begyndte DR med at sende et lille, obskurt program ved navnet På skinner , og den 12. marts kommer det så på dvd og blu-ray. Ideen begyndte, da man i Norge havde optaget og vist den syv timer lange togtur fra Oslo til Bergen. Det blev en stor succes, og derfor besluttede to togentusiaster fra DR sig for at filme alle togstrækninger i Danmark.

Langsomt begyndte flere og flere at opdage programmet, hvor man for eksempel kan køre turen fra København til Frederikshavn station, som tager i underkanten af seks timer helt uden at rende ind i billetkontrollørere. Der er ingen klip i programmerne, og det hele tager den tid, som DSB er om at køre turen. Det er, ifølge produceren, en stor del af succesen bag programmet.

Det er spøjst anti-tv og der er noget zen-agtigt over den oplevelse, man får og så er det ganske enkelt æstetisk flot at køre gennem de danske landskaber, fortæller produceren Torsten Egesten fra DR Nyheder.

Overvældende mange vil se tog-tv
I DR Salg har man oplevet usædvanligt mange henvendelser fra folk, der gerne ville have Danmarks togstrækninger ved siden af pejse-tv-dvd erne derhjemme.

Det er rimelig historisk, det her. Det er meget sjældent, at vi får så mange henvendelser på så kort en periode, som vi fik, da På skinner blev vist. Samtidig er det også første gang, vi udgiver sådan noget på blu-ray, fortæller redaktør i DR Salg Christian Odd Wiberg, og tilføjer at det førhen kun har været dramaproduktioner, der er blevet udgivet i HD.

Fordi det her er så nogle æstetisk visuelle programmer har mange også efterspurgt, at de netop udkom på blu-ray, hvor det jo er i HD, afslutter han.

Produceren Torsten Egesten glæder sig til, at få fingrene i sin egen skive.
Det er megaspændende. Jeg glæder mig egentlig bare til selv at få min egen kopi til tv et, fortæller Torsten Egesten.
Man kan allerede købe På skinner på dvd og blu-ray på dr.dk/netbutik, og den 12. marts er den at finde i butikkerne rundt om i landet.
Du kan se disse strækninger på dvd’en:

JYLLAND
Vemb-Lemvig
Odder-Aarhus
Hjørring-Hirtshals
Sønderborg-Tinglev
Esbjerg-Fredericia

FYN OG SJÆLLAND
Nakskov-Nykøbing
Høje Taastrup-Hillerød
Hillerød-Tisvildeleje
Svendborg-Odense

Læs mere her

De tre jyske trafikselskaber starter sommeren med et godt tilbud til deres kunde

Midttrafik, Sydtrafik og NT (Nordjylland) indfører en ny, fælles rejsegaranti. Tidligere gjaldt garantien kun til det sted, hvor rejsen sluttede i det enkelte trafikselskabs område, men fra i dag gælder den også, hvis man undervejs på rejsen kører inde i et andet trafikselskabs område.

Rejsegarantien er kundens sikkerhed for at nå frem til tiden.

Er bussen skyld i, at man kommer mindst 20 minutter for sent til sit bestemmelsessted, kan man vælge at tage en taxa eller køre i egen bil for at indhente forsinkelsen. Bagefter kan man søge om at få udgiften refunderet, dog må man højst køre 50 km i taxa/egen bil.

Rejsegarantien gælder fra 1. juni 2011 i alle busser i Midttrafiks, Sydtrafiks og NT´s områder samt i togene på Vestbanen, Odderbanen, Lemvigbanen og Nordjyske Jernbaner.

Den fælles garanti er det seneste eksempel på det tætte samarbejde mellem de tre trafikselskaber, og er affødt af et ønske om at gøre det nemmere og mere trygt for kunderne at bruge den kollektive trafik.

Som kunde skal man ikke bekymre sig om hvilket trafikselskab, man skal sende sin ansøgning om refusion til. Man sender den blot til sit eget selskab, som så klarer resten.

Vigtigt at kunden kan søge kompensation
Om det nye fælles, jyske samarbejde siger direktør Christian Roslev, Nordjyllands Trafikselskab:

– Vi bestræber os hver dag på at levere et godt produkt til kunderne.
Men med langt over 100 mio. buspassagerer kan det ikke undgås, at der ind i mellem opstår situationer som gør, at vi ikke kan leve op til kundernes forventninger.

– Når det sker, er det vigtigt, at det er så nemt som muligt for kunderne at hjælpe sig selv og efterfølgende søge kompensation.

Som hidtil hører der betingelser til rejsegarantien, ligesom der er situationer, hvor den ikke gælder.

Læs mere på » midttrafik.dk/rejsegaranti

» sydtrafik.dk
» nordjyllandstrafikselskab.dk

Yderligere oplysninger
Forretningsudvikler Mikael Laustsen, X Bus, tlf. 30 91 30 80

Læs mere her