Erfaring og skræddersyet distribution skal videreudvikle 3D A/S

Distributions– og kurerfirmaet 3D A/S (De Daglige Distributører) i Vejen bliver pr. den 1. januar 2007 overtaget af makkerparret Steen Møller og Bo T. Mortensen. Firmaet har eksisteret siden 1999 og er siden ekspanderet og beskæftiger sig primært med tidskritisk distribution i form af afhentning hos kunden om formiddagen og levering samme eftermiddag.

Både Steen Møller og Bo T. Mortensen har stor erfaring inden for distributionsbranchen. Steen Møller grundlagde kurerfirmaet Stafetten tilbage i 1991, for siden hen, efter ti år med voksende succes, at sælge firmaet videre til distributionskoncernen GLS i 2001. Bo T. Mortensen kom til Stafetten som underdirektør i 1998 efter tidligere beskæftigelse hos henholdsvis DHL Worldwide Express og DPD siden 1988.

Begge har efter salget af Stafetten A/S fortsat været en del af GLS koncernen, indtil chancen bød sig for at overtage 3Ds aktiviteter.

"Vi anser 3D for at være en særdeles spændende virksomhed med et stort uudnyttet potentiale inden for primært tidskritiske forsendelser og skræddersyede løsninger," udtaler Steen Møller og fortsætter: "3D tilbyder sine kunder distribution samme dag som varerne afhentes i det syd– og sønderjyske og på Fyn. Denne service, kombineret med fleksible løsninger, der udspringer af den enkelte kundes behov, vil komme til at spille en afgørende rolle i fremtiden, når man skal vælge distributør eller kurer."

Ønsket om at imødekomme kundernes stigende behov for og forventninger om hurtig og professionel levering vil, ifølge Steen Møller og Bo T. Mortensen, komme til at kendetegne 3D i fremtiden. "Tilfredse og glade medarbejdere er imidlertid 3Ds store indre værdi og drivkraft, der kan realisere et sådant ønske", siger de nye ejere samstemmende og glæder sig begge til at kunne være med til at gøre en forskel for 3Ds eksisterende og fremtidige kunder på et distributionsmarked i hastig udvikling.

3D A/S beskæftiger i dag 35 vognmænd og 7 funktionærer og har domicil i Vejen.

Billedtekst: Makkerparret Steen Møller og Bo T. Mortensen
 

Læs mere her

Trådløs logning af vogn-ID og temperatur

Elpro–Buchs AG, der i Danmark repræsenteres af Metric Industrial A/S, er på banen med en datalogger, som er målrettet til transport, forsendelse og indkøbsområder med mange fryse– og kølemontre. Systemet ventes at revolutionere tidsforbruget til den systematiske overvågning af temperaturer.

Hamster–R er en multifunktion datalogger, der med høj hastighed kan sende en identitetskode og en serie temperaturmålinger via en driftsikker højfrekvensforbindelse til en central computer. De store mængder af opsamlede data kan f.eks. komme fra en kølevogn, der ankommer til en ferskvare– eller frostterminal. Data kan skrives eller læses fra loggeren enten automatisk eller efter behov, alt efter brugerens ønske.

Dataloggeren er indstøbt i et robust kabinet og er designet til at arbejde i arbejdsmiljøer som f.eks. produktionsområder og i forbindelse med udendørs applikationer. Loggerens kabinet er hermetisk lukket og tåler endda neddykning i vand og den kan modstå store fysiske chok.

Anvendelsen af loggeren er primært tiltænkt følgende tre områder, man kan naturligvis også bruges i et utal af andre applikationer.

· Kølevogne. Manuel og automatisk kontrol, detektering og udlæsning af dataloggeren. Via denne funktion kan der automatisk genereres dagsprotokol for alle detekterede kølevogne. Herefter kan der udføres detailanalyse med softwarepakken elproLOG. Alt kan gennemføres uden at chaufføren skal røre en finger!
· Forsendelse af produkter. Pak en Hamster–R logger med i pakken. Kommunikationen passerer ubesværet gennem pap og emballage. Måledata kan vises på en skærm eller sendes til en anden modtager. Alarmbetingelser, der er opsat på forhånd, kontrolleres automatisk ved modtagelsen af en forsendelse. Herefter downloades temperaturdata automatisk.
· Indkøbshallen indeholder mange køle– og frostmontre. Montrerne er placeret med stor indbyrdes afstand. Loggersystemet kan trådløst monitorere et område på 30×50 meter og udføre "online"–monitorering, dokumentation og alarmer for alle køle/frost enheder i et lokale på ét centralt sted.

Loggeren anvender UHF radiobølgeteknik og modtageren arbejder problemfrit i afstande på op til 100 m. Loggeren er forsynet med et langtidsholdbart batteri, der giver mere end 5 års levetid. Logger medsender selv en rapport om batteriets tilstand, så der effektivt kan planlægges batteriskift på servicecenteret.

Software skal der til. Med systemet leveres softwarepakken elproLOG, der kan arbejde under styresystemerne Windows® 2000 og Windows® XP. Programmet kontrollerer opsætning, drift og dataoverførsel i opsamlingssystemet. Alle data kan vises grafisk eller i tabel. En overvågningsfunktion viser automatisk detekterede nye loggere og "tager afsked" med udgående loggere. "Real–time"–data opdateres periodisk og alarmer indikeres.

Elpro–Buchs AG (ch) er grundlagt i den østlige del af Schwiz i 1986. Firmaet er specialiseret i dataloggere til kontinuerlig overvågning af temperatur og relativ fugtighed. Virksomhedens 30 ansatte og en produktionen på i gennemsnit 350 dataloggere om måneden vidner om kvalitet en omfattende kvalitetskontrol sikrer, at kun pålidelige produkter forlader fabrikken. Ca. 40 % af produktionen afsættes til den farmaceutiske industri, 30 % til fødevaresektoren og resten til forskellige tekniske applikationer. Se i øvrigt www.elpro.com.
 

Læs mere her

SHINECLUB – dansk logistiksetup til Norden

Shineclub har igennem mange år været i vækst med produkter til personlig pleje og velvære.

Shineclub baserer sine produkter på naturlige ingredienser og anvender i stor udstrækning ekstrakter af urter, vegetabilske olier og de bedste råvarer.

Med hjemstavn i Norge – lige udenfor Oslo, har firmaet igennem de seneste år haft en voldsom fremgang, og nu kan produkterne også købes i Danmark.

Der er indgået logistisk aftale med Green Cargo omkring lagring, pakning og forsendelse af de mange pakker, som hver måned bestilles af de private kunder i Sverige, Finland og nu også Danmark.

“Danmark er så afgjort et vækstområde på området, og vi er glade for, at Shineclub valgte vores firma til samarbejdspartner i den vækst”.

Green Cargo tilbyder konkurrencedygtige logistikløsninger, som tilgodeser høje krav om sikkerhed, kvalitet og miljø. Green Cargo skal være et lønsomt og fremgangsrigt logistikforetagende, som bygger på holdbar udvikling.

Med landsdækkende levering i Danmark og Sverige, ser vi vores placering i Øresundsregionen, som central for distribution til hele Norden.
 

Læs mere her

Swisslog får stor ordre fra finsk mejeri

Swisslog får stor ordre på etablering af nye plukkeløsninger til et beløb på 16 millioner euro.

Valio Ltd og Swisslog Oy har netop underskrevet en aftale om automatisering af Valios systemer til ordreplukning på 2 produktionsanlæg i Finland. Swisslogs automatiseringssystemer skal håndtere det samlede flow af mælkeprodukter fra produktionen til læssestedet.

Valio har lanceret et udviklingsprogram til sine produktionsanlæg. Som en konsekvens af dette har mejeriselskabet besluttet at koncentrere distributionen af friske mælkeprodukter i Finland på tre steder (Riihimäki, Jyväskylä og Oulu) og at automatisere ordreplukningen. Valio har nu givet Swisslog ordre på levering og etablering af logistiksystemer i Riihimäki og Jyväskylä for et samlet beløb på 16 millioner euro.

"Ordreplukning i levnedsmiddelindustrien er et meget rutinepræget job, der udføres i mindre behagelige omgivelser ved temperaturer på mellem +2 og +4 º C. Det bliver mere og mere vanskelig at skaffe medarbejdere til ordreplukning", siger Reijo Hakala, Development Manager for Material Functions hos Valio. "Ordreplukningskapaciteten for plastkasser med en vægt på over 20 kg vil ligge på ca. 30.000 enheder pr. dag i Jyväskylä og på ca. 60.000 enheder i Riihimäki. Takket være automatiseringen minimeres behovet for at skulle arbejde under disse forhold og ordreplukningen rationaliseres", tilføjer Hakala.

Valios friske produkter (mælk, kærnemælk, fløde, yoghurt, surmælksprodukter osv.) leveres til kunderne vha. roll–in containere eller plastkasser. Swisslogs automatiseringssystemer varetager håndteringen og ordreplukningen af alle de produkttyper, der distribueres af Valio. Logistikløsningerne er baseret på Swisslogs MultiPick– og MultiplePick–portalrobotter, der er udviklet til styring af brede arbejdsområder inden for ordreplukning. De anvendte løsninger omfatter ligeledes transportsystemer til rullecontainere og vogne, IT–systemer til ordreplukningsstyring samt computersimuleringer.

"Vi har valgt Swisslog som samarbejdspartner, fordi virksomheden har gode og velrenommerede referencer", afslutter Reijo Hakala. "De ordreplukningssystemer der er leveret af Swisslog, giver fleksibilitet i forbindelse med produktionsændringer og forbedrer hygiejnen på forsendelsesområdet. En yderligere fordel er muligheden for automatisk plukning af ordrer på mindre end en fuld kasse."

Swisslog implementerer automatiseringssystemerne hos Valio i Jyväskylä og Riihimäki i løbet af 2004.

Valio Ltd
Valio er Finlands største mejeriselskab. Valio aftager 80 procent af landets samlede mælkeproduktion. Valio Groups nettoomsætning for året 2002 beløb sig på 1,6 milliarder euro, hvoraf den udenlandske virksomhed (eksport og udenlandske afdelinger) tegnede sig for en tredjedel. Valio Ltd ejes af 28 kooperative mejerier, og 15.300 landmænd producerer mælk til selskabet.
Valio er Finlands førende mejeriselskab og hører til blandt verdens førende inden for udvikling af funktionel mad. Hovedprodukterne er mælk, kernemælk, fløde, yoghurt, ost, is, mælkepulver, babymad samt smør.
Valio–gruppen består af moderselskabet Valio Ltd med datterselskaber i Rusland, Estland, Litauen, Sverige, Belgien og USA. Gruppen beskæftiger 4.200 medarbejdere, heraf 480 uden for Finland.

Om Swisslog
Swisslog er en førende, global virksomhed inden for logistik og automatisering samt konsulentvirksomhed med løsninger til Lager og Distribution samt Healthcare. Swisslog er repræsenteret i 23 lande og har kunder i 50 forskellige lande.
Hovedkontoret for Swisslog Northern Europe ligger i Gøteborg og har ca. 200 medarbejdere i Sverige, Norge og Danmark.
 

Læs mere her

Software revolutionerer told- og logistikbehandlingen

Scan Soft, Aalborg, har som den første i Nordeuropa udviklet en softwareløsning, der opfylder de nye EU regler, som Danmark netop har tiltrådt pr. 1. juli, for styring af ikke fortoldede varer. Systemet hedder NCTS (New Computerized Transit System), hvor virksomheder kan anvende internettet til indberetning af NCTS samt fortoldning af forsendelser og de mange nationale specialregler, der findes.

For virksomhederne betyder det, at alle virksomheder, der i dag er godkendt af Told & Skat, kan registrere deres forsendelser i NCTS–sytemet. Det betyder, at forsendelsesdata sørger for registrering af de nødvendige kautioner, fortoldningsdataer, køretøjets transportdata samt logistikmønstret for forsendelsen.

Scan Soft præsenterer på web–adressen www.ncts.dk en demomodel, hvor virksomheder kan indlægge deres dataer, men naturligvis ikke overføre disse dataer til Told & Skat eller andre. Men det vil være muligt, at vurdere og forstå systemets administrative lettelser. Systemet er det første af sin art i Nordeuropa.

"Vi har valgt, at introducere systemet samtidig med, at EU og Told & Skat lancerer NCTS–systemet, fordi det giver en naturlig mulighed for, at virksomhederne hurtigt kan komme i gang", udtaler direktør Per Holm Pedersen, Scan Soft ApS, Aalborg, og fortsætter: "Vi har derfor også haft såvel EU som Told & Skat med til, at "kikke os over skulderen" i hele udviklingsfasen af systemet. Derfor er vi også meget glade for, at begge myndigheder har givet os det "blå stempel" ved at give os lov at vise deres logo på vores webside."

Udviklingen af websiden er en målrettet strategisk satsning for det lille nordjyske IT firma Scan Soft ApS, hvis kerneområde, er at udvikle og leverer fortoldnings– og logistikløsninger til virksomheder. "Vore systemer er meget stærke til fortoldningsopgaver, hvor logistikmønstret er varer ind eller ud af EU. Derved også håndtering af de mange specialregler der er i den forbindelse eksempelvis toldoplag, aktiv forædling, emballageafgifter m.v.", udtaler direktør Per Holm Pedersen Scan Soft ApS.

Alle løsninger sælges under navnet Impex og da disse i vid udtrækning "skræddersys" efter den enkelte virksomheds behov, er der ikke to systemer der er ens.

Introduceringen af web–løsningen på www.ncts.dk giver den enkelte virksomhed mulighed for, efter registrering i systemet, at klare ncts opgaver, hvis man er godkendt afsender eller modtager. I løbet af sommeren vil fortoldningsmodulerne ligeledes blive gjort tilgængelige. Det betyder at man på web–stedet har alle nødvendige moduler til sin rådighed, således at alle fortoldningsopgaver klares, og virksomhederne betaler efter forbrug. Yderligere vil der være genbrug af data, hvilket sikrer høj datasikkerhed men også besparelser for den enkelte virksomhed.

Det er også muligt at integrere systemet til de administrativ løsninger hos virksomhederne. Ligesom man kan vælge, at anvende en web–løsning til bogføring eller lagerstyring. Yderligere vil opgaver som toldoplag, aktivforædling, emballageafgifter m.v. kunne klares ved installering af specialemodulerne i virksomheden og derefter integration til selve web–stedet. Impex løsningen er en løsning, der er meget fremadrettet, og vil kunne dække behovet for elektronisk registrering adskillige år frem i tiden.
 

Læs mere her

Dansk postsystem skal gøre arbejdet lettere for PBS

ErgoIDP, der er specialist i hybridpostsystemer, har indgået en kontrakt med PBS. Aftalen, som er ErgoIDP’s første uden for de traditionelle postvæsener, ser det danske systemhus som et vigtigt teknologisk skridt i udviklingen mod at liberalisere postdistributionen. En af Danmarks største postforsendere, PBS, vil forbedre og effektivisere brevkommunikationen med sine kunder. PBS har derfor investeret i et computerbaseret postsystem fra det danske firma ErgoIDP. PBS hører med sine mange services til erhvervslivet, private og banksektoren blandt Danmarks største postforsendere. På årsbasis distribuerer PBS således ca. 62 millioner forsendelser. PBS har købt ErgoIDP’s system til hybridpost, ePOST/Open 2, for at forfine virksomhedens print– og forsendelsesapparat internt og for at tilbyde bedre postale ydelser til sine kunder: “Vi har valgt at investere i ePOST/Open 2, fordi systemet har vist sin værdi hos andre store ErgoIDP–kunder i den postale sektor, ” forklarer Johnny Bennedsen, der er direktør for forretningsudvikling hos PBS. ErgoIDP er førende på verdensmarkedet for hybridpost systemer – edb–løsninger, der kombinerer traditionelle brevbaserede forsendelser med forskellige former for elektronisk post, og kontrakten med PBS er ErgoIDP’s første uden for den traditionelle postindustri. ErgoIDP’s adm. direktør, Nils Overgaard, er da heller ikke bange for at betegne aftalen som et gennembrud for virksomheden: “Der er betydelige beløb at spare ved at benytte hybridpost. Det gælder både for postvæsener og for store virksomheder, der selv vil stå for sortering og distribution af deres informationer,” siger Nils Overgaard. “Vi ser aftalen med PBS som et første vigtigt skridt i retning af liberalisering af den traditionelle postindustri. Vi mærker stor interesse fra adskillige danske kunder, som vi forventer at indgå aftaler med,” fortsætter Nils Overgaard. Indtil 2002 var ErgoIDP – dengang under navnet International Data Post – ejet af syv nationale postvæsener, deriblandt Post Danmark. I dag er ErgoIDP en del af den norske koncern, ErgoGroup, der er blandt de største IT–udbydere i Norden. Yderligere information Adm. direktør Nils Overgaard, ErgoIDP A/S, 32 83 63 00,
nils.overgaard@ergoidp.dk

Underdirektør Johnny Bennedsen, PBS, 44 89 24 08, jsb@pbs.dk Om ErgoIDP A/S ErgoIDP A/S (www.ergoidp.dk) er et datterselskab af Posten Norges IT–selskab ErgoGroup AS. ErgoIDP er en førende udbyder af infrastrukturløsninger inden for e–messaging og hybrid mail. Selskabets markedsekspertise og teknologier udnyttes i mange lande, bl.a. af postvæsener. ErgoIDP A/S med 35 medarbejdere ledes af adm. direktør Nils Overgaard. ErgoGroup AS (www.ergogroup.no) har ca. 2.000 ansatte og havde en omsætning på ca. 2,5 mia. nkr. i 2001. Fotos: Et digitalt foto af adm. direktør Nils Overgaard, ErgoIDP A/S, kan bestilles hos Leif Bomberg, Burson–Marsteller, e–mail leif_bomberg@dk.bm.com
 

Læs mere her

DB Schenker: førende inden for sensorteknologi til søfragt

Sendingstracking i realtid plus overførsel af vigtige data øger globale transportkæders gennemsigtighed og reducerer logistikomkostninger

DB Schenker udvider sit udvalg af innovative serviceydelser ved overvågning af sendinger i den internationale godstransport. DB SCHENKERsmartbox tilbyder satelitstyret sendingstracking i realtid ved anvendelse af sensorteknologi. Denne nye løsning overfører en sendings aktuelle GPS-koordinater og eventuelle afvigelser fra den forudbestemte rute samt giver oplysninger om yderligere sikkerhedsparametre som temperatur, vibrationer, aktivitet ved containerlåge og lys inde i container.

“Vort produkt er enestående på markedet, har bevist sin effektivitet i praksis og anvendes på alle vigtige transportruter over hele verden. DB SCHENKERsmartbox tilbyder mere end bare sendingstracking i realtid”, understreger Christopher Regenhardt, Corporate Manager DB SCHENKERsmartbox. “Den ekstraoplysning, den giver, er af stor værdi for alle involverede parter. Øget gennemsigtighed skaber mulighed for at optimere planlægning af komplekse transportkæder og reducere transporttiden, hvilket er af afgørende betydning især for værdiforsendelser. Derudover kan vor løsning hjælpe med til direkte at sænke omkostninger som forsikringspræmier”. Som verdens tredjestørste transportudbyder af global søfragt samarbejder DB Schenker med et netværk af udvalgte transportører, teknologieksperter og forsikringsselskaber om denne serviceydelse.

GPS-teknologi har allerede med succes været anvendt til at overvåge flere hundrede søfragtcontainere på ruter mellem Asien, Europa og Amerika. Som en del af lanceringen af forskellige kundeprojekter på området for højværdigods er der blevet oprettet et særligt produktstyringshold, som skal føre tilsyn med servicen, rådgive kunder og fremme fortsat videreudvikling. Samarbejdet med forsikringsselskaber fik også en succesfuld start, især hvad angår overvågning af containere, der transporterer særligt værdifuldt gods.

Læs mere her

DB Schenker har taget sin nye europæiske luftfragthub i Frankfurt i brug

DB Schenker præsenterede for nyligt sin europæiske luftfragthub i Frankfurt Lufthavn. Ved indvielsen af det nye anlæg var kunder og gæster fra politik og erhvervsliv til stede. Kort efter blev luftfragthubben taget i drift, så import- og eksportenheder, som indtil nu lå på forskellige adresser, kunne slås sammen til en enkelt enhed på selve lufthavnsområdet. Der er investeret EUR 50 millioner i dette projekt.

“Denne europæiske hub er et vigtigt knudepunkt i vort internationale luftfragtnetværk. Det vil bidrage til at udvide vor position i den globale konkurrence,” under¬stregede Dr. Karl-Friedrich Rausch, medlem af bestyrelsen for DB Mobility Logistics AG og ansvarlig for transport- og logistikdivisionen.

“Det nye anlæg er et synligt tegn på, at vi ser fremad, selv i disse vanskelige tider,” meddelte Dr. Thomas C. Lieb, formand for bestyrelsen i Schenker AG og ansvarlig for de globale luft/søfragtaktiviteter.
“Vi understøtter vore kunders fremtidige behov og forbedrer udstyrets og systemernes effektivitet.”

Dr. Hansjörg Rodi, formand for bestyrelsen i Schenker Deutschland AG, understregede: “Som markedsleder inden for luftfragt i bl.a. Tyskland sætter vi ved at foretage denne investering standarden for vor branche og gør endnu mere opmærksom på, at Frankfurt Lufthavn er én af verdens førende fragtlufthavne.”

Fremover vil luftfragtforsendelser fra hele verden til kunder inden for handel og industri blive bundtet, midlertidigt opbevaret og behandlet til videreforsendelse på det 15.000 m2 gulvareal i CargoCity Süds logistikcenter. På anden etage i anlægget er der et lager på omkring 10.000 m2 beregnet til flyreservedele. Luftfartsindustrien er ligeledes blandt de kunder, som har tillid til DB Schenkers logistikcentre. Derudover omfatter anlægget kontorer i to etager på 4.000 m2 til ca. 200 medarbejdere.

Hallen på øverste etage råder over avanceret røntgenudstyr, køleopbevaring til temperaturfølsomt gods, separate lokaler til farligt gods og adskillige pallerækker til konsolidering og nedbrydning af luftfragtpaller og containere. Dette gør anlægget til én af de mest moderne og effektive luftfragthubs i det internationale DB Schenker netværk, som også benyttes af DB Schenkers danske luftfragtafdeling.

Læs mere her

Pallevogn med vejesystem – når der lægges vægt på effektivitet og tidsbesparelser

Hvem kender ikke den besværlige arbejdsproces, når gods skal vejes på en stationær vægt Ekstra transport, ekstra omladning og dermed ekstra tid! Dette problem løser Logitrans´ nye pallevogn med vejesystem – BFC6! Den er robust, nøjagtig og nem at bruge overalt i virksomheden!

Vi har længe oplevet en stor efterspørgsel fra især vognmænd og virksomheder med store forsendelsesafdelinger, fordi de ofte har behov for at kende godsets vægt uden at skulle bruge tid på omladning. Dette behov opfyldes af vores nye vægtvogn – og oven i det får de en robust pallevogn til almindelig håndtering af paller , siger Erling Pedersen, adm. direktør hos Logitrans A/S.

Vejesystemet kan veje op til 2000 kg, har tare- og nulstillingsfunktion, batteriindikator samt fire vejeceller med en vejecellenøjagtighed på 0,1%. Vejesystemet har et solidt og godt beskyttet display, som med sin logiske og simple opbygning er meget brugervenlig! Displayet er centralt placeret, og aflæsningen er hurtig og enkel.

Vejesystemet er monteret på den robuste Basic-pallevogn, som har gaffellængde 1140 mm, totalbredde 540 mm og let tilspidsede gafler, der sikrer let indkørsel i paller. Den er meget let at betjene og vedligeholde, giver en pålidelig og sikker drift og kan bruges i temperaturer fra -5° til +40°.

Logitrans-produkterne forhandles i Danmark af NP Trucks med afdelinger i Horsens (75 64 75 00) og Roskilde (46 75 76 00).

Læs mere her

Vi vil have pakkerne i skuret

Post Danmarks nye ordning Modtagerflex, hvor man kan få leveret sin pakke på privatadressen, selvom man ikke er hjemme, er et hit hos danskerne.

Interessen for at få Post Danmark til at levere pakker og maxibreve i eksempelvis garagen eller udhuset, hvis man ikke er hjemme, når pakkebuddet banker på, har været massiv. Under to måneder efter, at ordningen trådte i kraft, er der allerede over 32.000 tilmeldinger.

– Vi fik rigtig mange tilmeldinger op til jul, hvor der blev handlet på nettet i stor stil – det er jo dejligt nemt, at pakken ligger derhjemme og venter på en, fortæller Henrik Larsen, chef for Post Danmark Privatkunder.

Han mener, at den stadig stigende vækst i nethandlen vil få endnu flere til at tilmelde sig den kommende tid, når ordningen bliver endnu mere kendt i befolkningen.

– Vi handler alle sammen mere og mere på nettet og mange gange fordi, det er lettere end at gå i de fysiske butikker. Modtagerflex og vores pakkeautomat Døgnposten er eksempler på, at Post Danmark også ønsker at gøre det let at modtage pakkerne.

Modtagerflex og Døgnposten er desuden to muligheder, som supplerer hinanden godt, da man fra gang til gang kan vælge, hvordan man vil have leveret sin pakke.

– Hvis jeg køber en dyr mobiltelefon, vil jeg måske helst selv hente den i Døgnposten, mens det kan være en anden sag, hvis det drejer sig om et par vanter eller en cd, siger Henrik Larsen.

Om Modtagerflex
Med Modtagerflex kan kunder i rækkehuse, villaer og landejendomme over hele landet få leveret pakker og maxibreve på privatadressen, hvis de ikke er hjemme, når pakkebuddet kommer. Man kan tilmelde sig ordningen via ePosthuset på postdanmark.dk eller, hvis man ikke har adgang til internettet, kan man få tilsendt en tilmeldingsblanket ved at kontakte Post Danmarks kundeservice på tlf. 80 20 70 30. Ved tilmeldingen vælger man blandt syv forskellige muligheder, hvor forsendelserne skal stilles. Når man har tilmeldt sig Modtagerflex, bliver alle pakker og maxibreve leveret på det aftalte sted, medmindre man får en pakke, som man skal kvittere for at modtage eller eksempelvis vælger at få forsendelsen leveret i pakkeautomaten Døgnposten.

Læs mere her